Ministerstvo pro místní rozvoj vede v těchto dnech závěrečná jednání s bankami o podmínkách, za kterých budou poskytovat úvěry na rekonstrukce a regeneraci panelových objektů. Půjde o dlouhodobé půjčky, určené v první řadě na odstranění vad panelových domů, zejména nosných konstrukcí a střech, a na veškeré akce, sloužící k zateplení budov. Dosud stát investoval pouze do havarijních oprav panelových domů, loni a letos po 420 miliónech Kč. Chystaný nový nástroj vládní podpory bydlení, na který letošní státní rozpočet vyčlenil 350 miliónů Kč, má ale posloužit městům, obcím, bytovým družstvům a společenstvím vlastníků k financování projektů, jež mají zajistit jak prodloužení životnosti chátrajících panelových domů, tak i vyšší standard tohoto typu bydlení. Opravy panelových domů mají být totiž podle některých odborníků prioritou fondu v prvních letech jeho existence. Na tyto účely má plynout podstatná část z 1,15 miliardy Kč, které fond získá v roce 2001 ze státního rozpočtu. Stát podpoří investory do panelových rekonstrukcí dvojím způsobem - úrokovou dotací k úvěrům a zárukami za úvěry, jež na projekt, splňující podmínky vládního programu, poskytne obchodní či hypoteční banka nebo stavební spořitelna. Přidělení úrokové dotace a záruky bude zajišťovat Českomoravská záruční a rozvojová banka. Z informací některých odborníků, kteří se na přípravě programu podíleli, však vyplývá, že státní dotace úroků z úvěrů by v postižených oblastech měla být čtyřprocentní. Investorům v ostatních regionech by státní subvence měla snížit komerční úrok o dvě procenta. Města a obce, které dnes čerpají úvěry za sedmi - osmiprocentní úrokovou sazbu, by tak mohly získat dlouhodobé financování oprav panelových domů na úrovni kolem pěti procent. Program do budoucna počítá s účastí státu i na regeneraci sídlišť, která by měla panelové objekty dovybavit sítí obchodů a služeb, střešními nástavbami a dalšími architektonickými prvky, a přiblížit je vzhledu obytných domů v tradičních městských čtvrtích. Odborné studie ale prokazují, že při současné zchátralosti a kvalitativních nedostatcích panelových objektů by opravy na jeden byt představovaly v průměru asi 260 tisíc Kč. V České republice je přitom v panelových domech asi 1,16 miliónů bytů, tedy zhruba třetina z celkového bytového fondu. (Hospodářské noviny)