Společnost Siemens byla oceněna v rámci soutěže Energetický projekt roku za realizaci energetické revitalizace areálu psychiatrické léčebny Kosmonosy. Projekt, který získal hlavní cenu v kategorii Investiční akce, byl řešen v roce 2004 metodou Energy Performance Contracting (EPC). Soutěž Energetický projekt roku organizuje již čtvrtým rokem společnost ABF, a.s., a jsou v ní oceňovány projekty, které významně přispívají ke zlepšení životního prostředí.

Při realizaci projektu metodou Energy Performance Contracting je počáteční investice splácena po dobu několika let z dosažených úspor energie s tím, že poskytovatel služby EPC za dosažení těchto úspor ručí. Projekt energetické revitalizace areálu psychiatrické léčebny Kosmonosy byl plně financován z prostředků zajištěných společností Siemens.

Původní spotřeba tepla v areálu léčebny činila 52.440 GJ za rok. Poskytovatel energetických služeb - společnost Siemens - se smluvně zavázal uspořit 25 % původní spotřeby. Dosavadní výsledky projektu ale předčily očekávání, protože úspory za roky 2004 a 2005 dosahují hodnoty více než 45 % původní spotřeby. Garantovaná čísla tak byla významně překročena. Snížení hlavních emisí skleníkových plynů je pro dosahovanou úsporu vyčísleno na více než 1650 tun CO2 za rok.

Technické řešení projektu spočívalo v nahrazení původní parní kotelny novými zdroji ve formě dvou lokálních teplovodních plynových kotelen a zavedení kompletního systému měření a regulace s názvem Siemens Unigyr. Pro potřebu místní prádelny byl vybudován samostatný zdroj středotlaké technologické páry. Dále byly v rámci projektu vybudovány nové zemní rozvody topné vody, do budov byly instalovány předávací stanice se směšovacími uzly pro ÚT a přípravu TUV. Stávající otopné soustavy byly hydraulicky vyregulovány a hlavní oběhová čerpadla v kotelnách byla osazena frekvenčním měničem. Nadřazený systém měření a regulace zajišťuje výrobu a dodávku tepla přesně podle potřeb léčebny a jeho součástí je také dispečerské pracoviště v kanceláři energetika, které umožňuje dálkový monitoring a správu všech částí systému, přehled o případných poruchách a energetické manažerství.

Projekt je monitorován odborem investičního rozvoje Ministerstva zdravotnictví ČR. Nedílnou součástí smlouvy o poskytování energetických služeb je také smlouva o servisní činnosti zaručující léčebně optimální funkci systému měření a regulace po celé období zaručených úspor a splácení vynaložené investice s ukončením v roce 2011. Před podpisem smluv došlo prostřednictvím Ministerstva zdravotnictví ČR k registraci projektu v databázi ISPROFIN vedené Ministerstvem financí ČR.

Více informací: www.siemens.com a www.siemens.cz.

Zdroj: Siemens