Pro sedlové střechy se u nás používaly dříve výhradně krytiny z eternitu, pozinkovaného plechu nebo pálená či betonová taška. Nyní je škála druhů, typů, barev i forem krytin mnohem širší. Při výběru je proto nutné důkladně zvažovat především technické parametry a technologii montáže. Pálená taška Autor: archiv Mezi vhodné krytiny pro šikmé střechy a také nejvíce využívané patří pálené taška, která splňuje požadavky estetického vzhledu, barevnosti provedení. Její montáž je jednoduchá, nevyžaduje časté opravy, ale je poměrně těžká a vyžaduje proto vhodnou konstrukci střešního pláště. Betonová taška Dále se mezi vhodné krytiny pro šikmé střechy řadí betonové tašky (materiál se nevypaluje, ale suší), které rovněž splňují estetické požadavky, mají dlouhodobou životnost, jsou recyklovatelné po demontáži a vyhovují pro střechy se sklonem střešních rovin od 22o. Pokládají se rychle a jednoduše (jednotlivé kusy do sebe zapadají). Mohou být použity ve všech nadmořských výškách. Materiál časem dozrává, což přináší dlouhodobě vysokou pevnost a konstantní odolnost proti otěru. Taška má povrch z kvalitního granulátu, jenž odolává i agresivním chemickým látkám obsaženým ve vzduchu. Čím je základní taška těžší, tím důležitější je kvalitní latění. Vláknocementová deska Autor: archiv Mezi lehké, trvanlivé, nevyžadující zvláštní údržbu patří vlákno (azbesto) cementové šablony. Změnou výrobní technologie se podařilo vyloučit přítomnost nebezpečných rakovinotvorných azbestových vláken, která se uvolňovala do okolního prostředí při manipulaci i přirozeným otěrem. Dnešní vláknocementové desky jsou ekologicky šetrným materiálem. Hodí se na novostavby, ale díky nízké hmotnosti se uplatní velmi dobře i u venkovských a dokonce i městských historických staveb. Nezvyšují statické zatížení budov, takže nevyžadují zpevňování krovů, což se kladně odráží i v nákladech na rekonstrukci. Dřevěné šindele Pozadu nezůstávají ani dřevěné šindele, které se vyrábějí ručně nebo strojově. Po dokončení šindelové krytiny je nutné provést impregnační nátěr, který ji chrání před hnilobou a houbami. Asfaltové šindele Pokud jako krytinu zvolíme asfaltové šindele, musíme jim zajistit před vlastní pokládkou podklad, který je dobře chráněn před deštěm, protože pokud by se šindele pokládaly na mokrý povrch, mohly by se při jeho následném vysychání zvlnit. Musí se také zajistit správné odvětrání střechy. Jinak klesá životnost nejen krokví, ale i šindelů. Přírodní břidlice Autor: archiv Přírodní břidlice se přichycuje hřebíky a lze ji použít i na obklad svislých stěn. Plechové krytiny Na šikmé střechy lze použít i plechové krytiny (alukryt, pozink, měď, vícevrstvá ocel, KOB, ocel trapézová), které mají tradici (alukryt, pozink a měď), splňují i vysoké požadavky na estetický vzhled (měď, vícevrstvá ocel), barevnost (vícevrstvá ocel), dlouhodobou životnost a nízké nároky na údržbu (měď, vícevrstvá ocel) a jsou recyklovatelné po demontáži (vyjma vícevrstvé oceli). Cena kovových krytin je ve srovnání s jinými krytinami ekonomicky přijatelná. Manipulace s tabulemi a pokládka je při jejich nízké hmotnosti snadná. Nevyžaduje speciální nástroje ani znalosti. To vše jsou položky, které snižují náklady stavby, stejně jako to, že se dodávají kompletní střešní systémy. Kov na střeše ani nevyžaduje (díky moderním technologiím) prakticky žádnou údržbu. Kovová krytina je vhodná pro nové střechy i rekonstrukce. K montáži stačí lehké střešní latě (což je výhodné při rekonstrukcích) a to opět snižuje náklady. Odvodňovací žlábek v každé tašce způsobuje odolnost vůči dešti i přívalům sněhu (nehromadí se a nedochází k průsakům při tání). Na povrchu neulpívá mech, lišejník ani listy. Krytina má i výrazný protihlukový efekt. Mezi méně používanou střešní krytinu pak patří povlakové - lepenkové krytiny. Patří sem asfaltové pásy, dehtové hmoty, nátěrové hmoty - živice apod. Uvedené typy krytin tvoří celé systémy, což znamená, že obsahují nejen tašky základní, ale také doplňky, jakými jsou tašky krajní, hřebenáče, tašky pro odvětrání, tašky s výřezem a podobně. - Olga Koníčková -