Každý stavebník se musí rozhodnout, jaký tvar střechy chce nebo může mít, tedy zda zvolí střechu šikmou, či rovnou. Šikmá střecha je praktičtější, lépe opravitelná a navíc, neboť každá střecha musí dýchat (větrat), je toto dýchání v případě šikmých střech snazší. U plochých střech (na rodinných domcích se začaly objevovat asi před 50 lety) je provětrávání naopak složitější. Jak se zajistí vodotěsnost střechy? Stavební konstrukce výrazně ovlivňuje životnost stavebních materiálů. Chybným použitím v konstrukci lze i velmi kvalitní materiál znehodnotit. Střecha je mimo to nejzatěžovanější částí stavby. Působí na ni sluneční záření, vysoké teploty, mráz, prudké změny tepla, déšť, vítr a povětšině i exhalace a další vlivy. Jen málo stavebních materiálů je schopno takto komplexnímu působení všech uvedených činitelů dlouhodobě vzdorovat. Nejsložitějším stavebním problémem střechy je její vodotěsnost, čili nepropustnost vůči vodě. Na stavbě se toto kritérium pečlivě kontroluje a defekt nesmí být ani v jediném místě hydroizolačního systému, protože jinak by bylo už předem vše ztraceno. V současné době lze realizovat šikmé (ale už i ploché) střechy s poměrně dlouhodobou trvanlivostí a vysokou funkční spolehlivostí. Krytin na střechu je dostatek, ale ... Minuly doby, kdy prakticky nezáleželo na materiálu, tvaru a barvě, kdy cena byla argumentem silnějším než technika, vzhled a estetika. Současná nabídka stavebních materiálů a technologií je široká a dá se v ní orientovat jen na základě kvalifikovaných informací. Těžký je už výběr barvy. Ani v barvách tašek se dnes už totiž není třeba nijak omezovat. Jsou k dispozici od přírodní červené, přes přírodní hnědou, zelenou a černou glazuru, až po glazuru modrou a další barvy. Střešní tašky mohou mít i různé tvary. Od pravoúhlého, přes "bobří oko", diamant či vlnovku, až po diagonal nebo takzvaný zámecký vzor. ... na každou střechu patří jiná krytina Stávající střechy trpí řadou problémů. Na zaostalost objektů (včetně nedostatečné údržby) neměla totiž vliv jen prázdná pokladna dřívějších správců, ale hlavně desítky let trvající nedostatek kvalitních stavebních materiálů. Při výběru vhodné krytiny je totiž třeba vycházet z celé řady podmínek a postupů, jež ovlivňují investorem požadovanou životnost krytiny. Považujeme proto za vhodné shrnout jakési základní informační minimum, jenž by měl znát každý kdo uvažuje o střešní krytině ještě před tím, než se pro některé z řešení úpravy střechy opravdu rozhodne. Svůj vliv na stav, funkčnost a trvanlivost střešní krytiny má samozřejmě i průběžné provádění (či naopak neprovádění) údržby střech, tedy čištění odtoků a atikových prvků od náletu a listí, opravy, jako jsou výměny poškozených částí, obnovovací nátěry, ale i využití možnosti duplicitního položení krytiny a ještě další opatření přispívající k zajištění stálé jakosti krytiny. Klíčovými parametry kvality krytiny jsou: mrazuvzdornost, geometrie tvaru, stálobarevnost, křehkost ve smyslu odolnost proti lomu a pochůzce, odolnost proti nasákavosti, propustnost (prodyšnost), pracnost montáže, možnost opravy, kyselinovzdornost a další. Rada na závěr Pokud nebudete tašky montovat okamžitě po dodávce, měli byste je uskladnit na nějaké suchém a dobře větraném místě, nejlépe přímo pod střechou domu. - Olga Koníčková -