Společnost Styltex design, spol. s r. o., provozující unikátní internetový obchodní dům s bytovým textilem zavádí na internetový trh šicí implementaci. Jedná se o přehledný software, který je přímou součástí interaktivního obchodního domu na www.styltex.com. V něm si zákazník může navolit nejen rozměry závěsu (záclony) na své okno, ale i vybrat řasící pásky, střapce, boční olůvka a jiné doplňky, o kterých dříve ani netušil, že existují na trhu. Samotný průběh zadání a celkové zpracování je provedeno tak, aby zákazníka co nejméně zatěžovalo a zároveň co nejlépe informovalo. Zákazník si nejdříve vybere jednu z 1000 nabízených látek rozdělených do více jak 30 kategorií. K výběru může využít tzv. „VIRTUÁLNÍ PRODAVAČKU“ - vyhledávač, kde je možné zadat specifikaci typu… hledám látku / záclonu / barevnou / hrubou / pastelové barvy / může obsahovat modré a červené odstíny / vzory a květy a může být nehořlavá (TREVIRA CS). Látku si zákazník může koupit jako metráž anebo kliknutím na symbol nůžek spustí implementaci šití. Program nejdříve zákazníka upozorní, že by se měl (pokud není) zaregistrovat, jinak se jeho práce nebude ukládat a nebudou mu přiznány ani případné slevy (pokud jde o velkoobchodního zákazníka). Zákazník má možnost v programu zkoušet mnoho variant zpracování své vybrané zakázky. Pokud je ale zákazník přihlášen, program mu sdělí, že při objednávce šití látky mu bude nejdříve zaslán její vzorek a zálohová faktura. K vyřízení zakázky dojde v momentě, kdy zákazník odsouhlasí nákup materiálu zaplacením faktury. Po otevření šicího programu vybírá zákazník nejprve způsob zavěšení látky. Jednoduchá tabulka, s trojrozměrným vyobrazením, nabídne sedmero základních způsobů. 1. narážecí kroužky, 2. háčky na kroužky, 3. žabky na kroužky na tyč, 4. tunýlek na tyč, 5. poutka na tyč, 6. šneky na kovovou kolejničku a 7. háčky na garnýž. Všech sedm způsobů zavěšení se dá dále upřesňovat nebo mohou zůstat v základním (standardním) nastavení. Poté, co je vybrán způsob uchycení, vybírá zákazník základní tvar. Nabídnuty jsou tři varianty: a) látka v jednom kuse, b) látka ve dvou kusech a c) látka křížem. Varianty a) a b) je nadále možné opatřit úvazy či střapci. V další fázi se zákazníkovi otevře jádro programu, kde nastavuje již přesné údaje pro jedno konkrétní okno. Celý program byl navržen na podobném principu jako celý internetový obchodní dům. To znamená, že zákazník od počátku až do konce vidí vždy cenu a obrázek vybíraného zboží. Neboli v každé chvíli ví, co nakupuje a za kolik. V programu šití je přednastavena základní řasící páska a u všech typů zavěšení vždy to, co je považováno za standard. Narážecí kroužky ve vzdálenosti 20 cm, tunýlek výšky 10 cm, výška a šířka poutek, řasení. To vše zákazník vidí přednastavené a pokud nechce nic měnit, doplní pouze šířku a výšku šité záclony (závěsu, japonské stěny, římské rolety, vídeňské rolety) a objednávku odešle. Anebo přistoupí k variantě druhé a začne si vše nastavovat sám. Neustále přitom vidí, jak svými zásahy ovlivňuje cenu. Například zvolí širší rozteče kroužků, menší řasící poměr u řasící pásky (tím velice zlevní zakázku) a nebo si přidá možnost obdržet již nařasenou látku, opatřit ji navíc bočními olůvky či střapci. To vše umožňuje, aby si zákazník, který předtím v bytových studiích pouze čekal na návrh ceny a samotným detailům případného rozpočtu mnoho nerozuměl, mohl vymodelovat cenu, která mu vyhovuje. Přitom mu program neustále ukazuje cenu šití, cenu materiálu, cenu zavěšení (kroužků, řasící pásky, atd.), ceny doplňků a cenu konečnou. Záclona (závěs) se tak může cenově měnit v rozmezí několika stovek korun. Nehledě na to, že jenom řasících pásek program nabízí několik desítek a každá má jinou barvu i způsob řasení. Například řasení 1:1,5, které na rozdíl od běžného řasení 1:2 ušetří značnou část materiálu, může v konečném důsledku u zajímavě řasící pásky udělat konečný dojem mnohem větší. Zákazník zadává rozměry, různě upravuje doplňky a zavěšení, kdykoliv může kliknout na tzv. tovární nastavení. Neboli zase vše vrátit do stavu, než si začal s programem pohrávat. Program je vlastně takové hraní si s cenou a materiálem. U každé položky, v níž se dá materiál měnit, je vždy otazník v červeném poli, který spustí nápovědu týkající se toho, co zákazník právě nastavuje. Tím se celý systém stává velice přehledným a snadno pochopitelným. Další výhodou je i skutečnost, že v horní části programu zákazník vidí fotografii látky, kterou si vybral, její parametry a cenu. Kdykoliv se může vrátit nazpět do interaktivního obchodu a vybrat si látku jinou, přitom zadané údaje již neztratí. Podobně když zákazník při nastavení vybere látku mnohem větší šíře, než ve skutečnosti potřebuje, program ho na tuto skutečnost upozorní, a mnohdy se tím až o polovinu ušetří konečná částka. Když je již vše nastaveno tak, jak zákazník očekával, nabídne mu program ještě nastavení dalších oken (pokud není jen jedno) a podobně jako u možnosti výměny materiálu, program nabídne zkopírování již nastavených parametrů. Nemusí se tak zdlouhavě zadávat znovu od začátku. V interaktivním obchodním domě společnosti Styltex design, spol. s r. o., naleznete nejen tuto šicí implementaci, ale i celou řadu závěsných systémů, které jsou nabízeny s veškerým možným souborem doplňků, aby tak obchodní dům svou ucelenou nabídkou nenutil zákazníka jiný druh zboží zdlouhavě vyhledávat jinde. Například u dřevěných tyčí a garnýží, které se pro internet právě upravují, jsou v nabídce i šroubky, hmoždinky a háčky, tedy korunové položky. Ty mají důvod nejen obchodní, ale v nemalé míře i značně informativní. Kde jinde by se zákazník tak rychle mohl dozvědět, jaký háček se na jakou kolejničku hodí, aniž by se musel ptát v obchodě. Internetový obchodní dům společnosti Styltex design, spol. s r. o., byl navržen tak, aby zákazníkovi umožnil nahlédnout do celé šíře interiérové problematiky designu oken a bezpečnou formou (vždy možnost nechat si zaslat vzorek a teprve poté se rozhodnout) v klidu prohlédnout jednu z největších nabídek, jaká kdy byla v tomto oboru virtuální formou nabídnuta.