Skalka je část zahrady, která napodobuje přírodní scenérie jako suťoviště, balvaniště nebo vřesoviště, bludné balvany. Specifickým typem jsou květinové zídky nebo sběratelské skalky. Ideálním terénem pro skalky jsou přirozené slunné svahy. Skalka obvykle vytváří dojem volné přírody, moderní skalky však jsou též technickým i architektonickým dílem kombinující různé materiály