Skalník (Cotoneaster) – skalníky jsou listnaté dřeviny velmi různého vzrůstu, rostoucí do široka, snášejí dobře řez. Listy se na podzim barví červeně. Skalníky se používají často do živých plotů a na zpevnění svahů.