Na modernizované železniční trati mezi Ústím nad Orlicí a Českou Třebovou zmizely nebezpečné přejezdy. Zmodernizovaný traťový úsek Ústí nad Orlicí – Česká Třebová byl slavnostně předán do provozu ve čtvrtek 11. března. Skanska ŽS tak během dvaceti měsíců dokončila další významnou část výstavby I. národního tranzitního železničního koridoru v hodnotě téměř 1 mld. Kč. Ústí nad Orlicí, 11. března - Optimalizace traťového úseku, který je součástí I. národního (součást IV. Panevropského) tranzitního železničního koridoru Berlín – Praha – Brno – Břeclav - Vídeň, trvala jeden a půl roku a jejímu slavnostnímu předání byl přítomen komisař Evropské unie Michel Barnier. Stavba byla financována společně Státním fondem dopravní infrastruktury (SFDI) a fondem ISPA. Evropská komise na tento projekt přidělila částku 14,3 mil. EUR. „Jde o první velkou dokončenou stavbu na železničním koridoru v České republice, kterou spolufinancovala Evropská unie prostřednictvím fondu ISPA“, říká Ing. Vladimír Mikeš, ředitel stavby. Projekt, který realizovala Skanska ŽS a.s. pro zadavatele a současně investora Správu železniční dopravní cesty, státní organizaci (SŽDC), celkově zlepší úroveň a bezpečnost železniční dopravy. Nový úsek také umožní vlakovým soupravám jízdu rychlostí až 160 km/h. Součástí stavby bylo také zrušení dvou stávajících úrovňových železničních přejezdů. Nebezpečný železniční přejezd v Hylvátech byl nahrazen mimoúrovňovým křížením trati po novém silničním nadjezdu, který spojil městskou část Hylváty se silnicí I/14. Většina staveniště byla pod trvalou kontrolou veřejnosti, protože úsek prochází zastavěnou částí Ústí nad Orlicí, celou obcí Dlouhá Třebová a zasahuje až do sídliště Lhotka v České Třebové. Stavební práce byly prováděny v nepřetržitých výlukách bez přerušení železničního provozu v sousední koleji. Díky provedené přeložce původní trati pojedou nyní vlaky v úseku mezi stanicí Dlouhá Třebová a odbočkou Parník po nově vybudované estakádě. Ta je dlouhá 417 metrů a byla dominantní částí stavby. Nejnáročnějším pozemním objektem byla rekonstrukce původní empírové budovy v zastávce Ústí nad Orlicí – město, která je zapsanou jmenovitou kulturní památkou. V této stanici vznikl také bezbariérový podchod pro pěší. -SKANSKA-