Skelná minerální vlna - hlavními surovinami použitými na výrobu jsou křemičitý písek a recyklované sklo (65 % křemitého písku, 15 % sody, 8 % dolomitu, boraxu, živce a vápence, malý podíl odpadového skla). Nejlepší izolační materiál z hlediska dopadu na životní prostředí, odolává hlodavcům, při práci se musí používat ochranné pomůcky. Nepoužívá se v místech s vysokou vlhkostí.