Skelná vata, jinak také skelná vlna, je stavební izolační materiál, vyrábí se z písku a skla (z toho asi 80% recyklovaného). Používá se jako tepelný izolant. Při práci s ním je třeba dbát zvýšené opatrnosti, doporučuje se používat respirátor.