Stručný souhrn z článku:

  • Správné skladování nátěrových hmot v zimě je klíčové pro jejich zachování, přičemž ideální prostředí by mělo být suché, chladné a bez rizika mrazu.
  • Různé typy barev vyžadují specifické podmínky skladování - vodou ředitelné barvy potřebují teploty nad bodem mrazu, olejové barvy vyžadují suché a stabilní prostředí, laky by měly být uchovávány v mírném teple a aerosolové barvy potřebují teploty nad nulou.
  • Důležitá je ochrana před vlhkostí, světlem a pravidelná kontrola stavu hmot, přičemž skladování mimo dosah dětí a v souladu s bezpečnostními předpisy je nezbytné.

Tento souhrn byl vytvořen pomocí AI a je kontrolován redakcí.

Nesprávné skladování nátěrových hmot může vést k jejich zkáze. Zima představuje specifické riziko, jako je zamrznutí a separace složek, což může výrazně snížit efektivitu a kvalitu nátěru.

Pro uchování nátěrových hmot je ideální suché, chladné, ale ne mrazové prostředí. Teplota by měla být stabilní a v rozmezí, které nedovolí zamrznutí nátěru, ale zároveň nebude příliš vysoká pro zamezení chemických reakcí, které by mohly hmotu poškodit.

Příprava a ochrana nátěrových hmot v zimě

Před uložením je důležité nátěrovou hmotu řádně uzavřít a zkontrolovat, zda obal není poškozený. Ukládání v originálním obalu pomáhá chránit nátěrovou hmotu před vnějšími vlivy, jako je vlhkost a světlo.

Jak skladovat barvy v zimě?

Pro dlouhodobé skladování je klíčové nátěrové hmoty pravidelně kontrolovat a udržovat v optimálních podmínkách. Také je důležité dbát na to, aby byly hmoty uchovávány mimo dosah dětí a v souladu se všemi bezpečnostními předpisy.

Tipy pro skladování barev v zimě:

Zdroj: Youtube

Vodou ředitelné barvy

Při uchovávání vodou ředitelných barev v zimě je zásadní zajistit, aby byly skladovány v prostředí, kde teplota nepoklesne pod bod mrazu. Optimální teplota pro skladování je obvykle mezi 5 až 10 °C. Zamrznutí může způsobit oddělení složek a ztrátu konzistence, což výrazně snižuje kvalitu a účinnost barvy.

Jak skladovat olejové barvy

Olejové barvy, ačkoli jsou odolnější vůči mrazu, vyžadují pečlivé skladování v suchém a chladném prostředí. Je důležité se vyhnout extrémním teplotám, které by mohly způsobit zhoustnutí nebo zasychání barvy, a udržovat teplotu v prostoru pro skladování stabilní. Olejové barvy by měly být také chráněny před přímým světlem a vlhkostí, které mohou ovlivnit jejich chemickou stabilitu.

Laky jsou na mráz nejcitlivější

Lakové barvy jsou výrazně citlivější na nízké teploty než jiné typy nátěrových hmot. Skladování v mírně teplém prostředí, ideálně mezi 10 až 15 °C, je nezbytné pro zachování jejich kvality. Pevné uzavření nádob je klíčové pro zabránění vniknutí vzduchu a vlhkosti, které by mohly způsobit zkázu barvy.

Aerosolové barvy

U aerosolových barev je klíčové udržovat je v prostředí, kde teplota zůstává nad bodem mrazu. Vzhledem k jejich balení ve sprejových nádobách je riziko prasknutí nádoby při nízkých teplotách značné. Stabilní teplotní prostředí pomáhá zabránit teplotním šokům, které by mohly nádobu poškodit. Je také důležité udržovat aerosolové barvy mimo dosah dětí a dodržovat všechna bezpečnostní opatření.

Zdroj: mattthepainter.com, acepaintsfurniture.com