Názvem sklobeton mohou být označovány dva zcela odlišné materiály. Může jít o složený stavební materiál z portlandského cementu, skleněných vláken a plniva (štěrk, písek). Díky své tepelné odolnosti se používá na obkladové desky, kabelové žlaby a vložkování. Sklobeton také může být konečný výrobek tvořený betonem, luxferami a ocelovou výztuží, který se používá v místech vyžadujících větších přístup denního světla.