Sluzavka/klouzačka je zařízení pro dětskou zábavu, bývá osučástí dětských hřišť.