Uchovrtka je ve dne schovaná pod listím, v závitech lístků květů. V noci vylézá a požírá listy a mladé výhonky. Proto dobře prohlédněte květy a odstraňte opadané listy. Ochrana: ručně obírat škůdce a rostliny, případně provést postřiky insekticidy.