Za škůdce považujeme takové živočichy, kteří nám nějakým způsobem vadí. Může se jednat o přenašeče nemocí, parazity, škůdcích rostlin, dřeva, textilu.