Škvára, jinak též struska je granulovaný zbytkový materiál po spalování v tepelných elektrárnách a spalovnách nebo vzniklý při metalurgickém procesu. Lze ji využít při stavbě silnic a pro výrobu tvárnic.