Nejslabší místo? Dole pod parapetem

Kritickým místem okenní konstrukce je osazení okna na podkladní plastový profil a jeho napojení na vnější a vnitřní parapet. Místo pod parapetním plechem zůstává často nechráněné. Proč?

Silné okenní profily versus slabý podklad okna

Rámy a křídla oken (s tím jak se stále zlepšují jejich tepelně-izolační vlastnosti) už zesílily z 50-60 mm na 75-90 mm (a to není konec). Zatím ale místo pod rámem, kam se rám usazuje (podkladní profil), se moc neměnilo a jeho zateplovací funkce se podceňovala. Za jeho úkol se pokládalo přenesení hmotnosti okna na stavební konstrukci, izolace už méně.

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT:

Jak to může vypadat konkrétně?

Až 90 mm hluboké, dokonale izolované okenní rámy se osadí na tenčí plastový profil o hloubce 30 mm, který je navíc provrtaný zvenku parapetními vruty. Čímž se „dílo zkázy“ dokoná: navrtáním se tepelný most dostane ještě hlouběji do konstrukce.

Nastává vsazení okenního rámu (s tímto poměrně tenkým podkladním profilem) do stavebního otvoru. Rám se vypodloží podložkami a mezery vyplní montážní pěnou. Podložky by proto měly být dokonalé, musí přece vydržet tolik let co okno. Ale nebývají, plastové podložky kladené na sebe nemusí vždy držet.

„Hledal se proto prvek, který by zateploval a chránil spodní rám okna (místo pěny) a současně rozkládal hmotnost rámu (místo nevhodných podložek) a zamezoval jeho kroucení. To se podařilo v podobě podokenního profilu Toral,“ vypráví Michal Geberle z Okenního servisu, který o opravách špatných montáží oken už po letech ví své.

Co umí podokenní profil

Profil Toral spojuje zdivo a okenní rám; navazuje na izolační vrstvu pláště domu a používá se místo původního plastového podkladu. Vzniká nosný profil rámu okna, pevný a pružný, ale rozměrově stabilní. Rozkládá hmotnost otvorové výplně do celé plochy parapetního zdiva; okenní rám se nebude prohýbat. Toral brání vzniku tepelných mostů kolem parapetu – tím nevznikají místa s nízkou povrchovou teplotou, na kterých kondenzuje vzdušná vlhkost. Před vlhkostí je tak chráněný i vnitřní parapet a stěna; i zateplení je kvalitnější (uvádí se až 10x lepší proti montáži s pěnou).

Kromě toho, že profil vyrovnává nerovnosti podkladu a urychluje montáž, navíc i umí vyřešit problémy, které vznikly kvůli případné chybné konstrukci okna.

TIP Podokenní profil tepelně izoluje důležitá (a opomíjená) místa: vnější parapetní plech, prostor pod okenním rámem a vnitřní parapetní desku.

Titulní foto: Thinkstockphotos.com