Roku 1930 si koupila Erna Schneiderová poblíž areálu Erste Marienbader Dampfwäscherei, G.m.b.H. (První mariánskolázeňské parní prádelny, s. r. o.) na východním okraji obce pozemek, kde se chystala vybudovat svoji rodinnou vilu. O dva roky později již zde stála funkcionalistická novostavba, jejíž autor nám doposud zůstává utajen. Vilu utvářela v zásadě asymetrická skladba hmot. K hlavnímu patrovému kubusu byl přisazen o patro vyšší hranol schodiště, otevírající se k severu vertikálním pásovým oknem.

Původní uspořádání okenních otvorů i jejich tvarová a rozměrová různorodost vypovídala mnohé o celkovém dispozičním řešení i diferenciaci jednotlivých prostor. Exteriér stavby však doznal řady dílčích úprav, které někdy souzněly s architektonickým výrazem stavby, jindy jej spíše poškozovaly. Zásadní oprava a dostavba vily proběhla v roce 1999, kdy došlo ve východní a severní fasádě k nešťastnému přemístění či unifikování oken, aby bylo dosaženo poněkud sterilní jednotnosti okenních otvorů. Rozšíření se rovněž dočkala vystupující hmota v jižním průčelí částečně přeměněná na zimní zahradu. Budova byla dále opatřena řadou nových detailů, jako například ocelovým vlajkovým stožárem v čele schodišťového rizalitu, kovovými zábradlími teras, pergolou na terase v úrovni prvního patra či nautickým okénkem ve druhém patře.

  • Velká Hleďsebe, Pohraniční stráže čp. 256
  • architekt neznámý, 1932

Převzato z knihy Slavné vily Karlovarského kraje vydané agenturou Foibos. Více na https://www.slavnevily.cz.