Slepecká zahrada je zahrada pro nevidomé. Vybírány jsou ty rostliny, které lze nejlépe vnímat hmatem a čichem, tj. především rostliny aromatické a rostliny se zajímavým tvarem či strukturou listů, naopak se příliš nedoporučují rostliny žahavé, ostnaté či jedovaté. Rostliny ve slepeckých zahradách jsou většinou umístěny ve vyvýšených nádobách, aby byly co nejsnadněji přístupné. Rostliny jsou ve slepeckých zahradách většinou popsány v Braillově písmu. Patrně nejstarší slepeckou zahradou je Fragrance Garden v New Yorku, otevřená v roce 1955. V ČR existuje slepecká zahrada například v brněnské botanické zahradě Mendelovy university. Existují i jiné typy zahrad pro tělesně postižené.