Počátkem minulého roku udělaly firmy Synhelion a Cemex zásadní krok směrem k výrobě cementu za pomoci solární energie. V německém městě Jülich byl vyroben první slínek, který rozehřálo pouze slunce. Výroba slínku je přitom energeticky nejnáročnější proces částí výroby cementu.


Další krok spočívá v rozšíření této technologie na průmyslovou úroveň. Cílem je nepřetržitá výroba slínku pouze za pomoci slunečního tepla. Obě firmy nyní staví pilotní cementárnu na solární pohon v Móstoles, předměstí Madridu.

Zdroj: Youtube

Jak to funguje: Detailní pohled na výrobu slínku

Výroba slínku je klíčovým procesem v cementářském průmyslu. Slínek je tavenina jílů a vápence, která vzniká při vysokých teplotách. Pro jeho výrobu je potřeba dosáhnout teploty téměř 1 500 °C. V tradičních cementárnách se k dosažení této teploty většinou používají fosilní paliva. Tato paliva představují značnou část nákladů a jsou hlavním zdrojem emisí CO₂ v cementářském průmyslu.

Technologie firmy Synhelion však přináší revoluční změnu. Místo fosilních paliv využívá solární energii k vytápění pecí. Toto řešení má několik výhod:

1. Ekologická udržitelnost: Výroba slínku bez fosilních paliv znamená výrazné snížení emisí CO₂.

2. Ekonomická efektivita: V dlouhodobém horizontu může být solární energie levnějším zdrojem tepla než tradiční fosilní paliva.

3. Inovace: Technologie firmy Synhelion je příkladem toho, jak inovace mohou přinést pozitivní změny v tradičních odvětvích.

Výsledkem je výrobní proces, který je nejen ekologicky šetrnější, ale také ekonomicky konkurenceschopný.

Jak se vyrábí cement:

Cement je stavební materiál, který se používá při stavbě budov, silnic a mostů. Výroba cementu probíhá následujícím způsobem:

  • Suroviny: Pro výrobu cementu jsou potřeba suroviny jako vápno, jíl a písek.
  • Mletí: Suroviny jsou nejprve nasekané a namlácené na menší kousky.
  • Smíchání: Následně jsou suroviny smíchány v určitém poměru, aby vznikla homogenní směs.
  • Pálení: Směs je vložena do speciálních pecí a vysokou teplotou se mění na tzv. klinker.
  • Mletí klinkeru: Klinker se následně opět namlátí na menší kousky.
  • Přidání příměsí: K mletému klinkeru se přidají různé příměsi, které určují vlastnosti cementu.
  • Balení: Hotový cement se balí do pytlů a je připraven k použití.

Solární věž: srdce technologie

Zrcadlové pole soustřeďuje sluneční světlo do solárního přijímače na vrcholu věže. Teplonosná kapalina uvnitř přijímače se ohřívá na teplotu 1 500 °C. Tato kapalina poté pohání proces výroby cementu. Emise CO₂ z chemické reakce se mísí s teplonosnou kapalinou, což zajišťuje nulové emise CO₂ do atmosféry.

Dokážeme to

Cementářský průmysl je zodpovědný za zhruba osm procent celosvětových emisí CO₂. Tento projekt ukazuje, že je možné fosilní paliva v procesu výroby cementu zcela nahradit solárním teplem. Cemex má ambici dodávat beton s neutrálními emisemi oxidu uhličitého do roku 2050. Ovšem samozřejmě nepůjde takové cementárny postavit všude. Přesto je to velký krok kupředu, abychom odbourali velkou část emisí CO₂ v atmosféře.

A co je na technologii ještě lepší? Že stejně se může dělat umělé palivo – pouze ze vzduchu, vody a CO₂.

Zdroj: Cemex, Synhelion, businesswire