V rubrice Architektura přinášíme každý týden pohled na nový a zajímavý stavební či architektonický projekt. Protože jsme se předchozích čtrnáct dní zabývali divadelní architekturou, navazujeme nyní na volný seriál, v němž představujeme aktuální bytové projekty. Dosud jsme psali o neofunkcionalistickém bydlení Pod Kozincem, o pražském bytovém souboru Zvonařka, představili jsme mezinárodní workshop na nové bydlení v Karlíně, strahovský soubor Villa Park Strahov, soutěž na úsporné domy ČKA a také dva pražské bytové projekty Barrandov a Prosek. Dalším z významných bytových projektů, který navštívíme dnes, je pražské Sluneční město na Zbraslavi. Autor: archiv Důvodem naší návštěvy je dokončení dalšího bloku tohoto rozsáhlého bytového projektu. Okrajová část Prahy Zbraslav si dodnes zachovala atmosféru oblíbeného prvorepublikového výletního místa obyvatel Prahy. Tato jižní část české metropole zasazená do zeleně zvlněného levého břehu Vltavy má dva základní předpoklady pro kvalitní bydlení: naplňuje představu asi každého z nás, tedy bydlet v přírodě a přitom zůstat v bezprostředním dosahu velkoměsta. Mít okolo sebe zeleň a zároveň se pohodlně dostat do centra. Ze Zbraslavi to je možné hromadnou dopravou za půl hodiny. Sluneční město Autor: archiv Sluneční město je jeden z největších nově budovaných pražských obytných souborů s více než pěti sty byty. Střechu nad hlavou zde najde přes 1.500 obyvatel. Jeho výstavba je rozdělena na několik částí (bloků), které vzniknou postupně. V zajímavé lokalitě Zbraslavi postupně staví už od roku 1999 společnost Bohemia REAL INVEST. Tehdy svému bytovému projektu rozvrženému do čtyř fází dala jméno Sluneční město. Název Sluneční město je v tomto případě oprávněný. Nová zástavba na kdysi ladem ležící náhorní plošině zvané Žabovřesky má charakter promyšleně vyprojektované městské čtvrti s parkovými plochami, malým náměstím a dobrou infrastrukturou. První soubor domů ve tvaru podkovy je otevřen na jihozápad a má Autor: archiv předzahrádky pro byty v přízemí. Navazující objekty dvou vilových domů jsou jen třípodlažní a tvoří přirozený přechod mezi vyšší zástavbou Slunečního města a okolními rodinnými vilkami z poloviny třicátých let dvacátého století. I nová část označovaná jako "C" má tvar podkovy a bude ji tvořit sedm samostatných domů propojených pouze podzemními garážemi. V přízemí stavby s rovnými střechami budou samostatné vstupy do domů, schodiště a výtahy. Zahradní průčelí domu doplní arkýře, terasy a zimní zahrady. Přibude i pět vilových domů, které obklopí blok ze severní a východní strany. Výrazným znakem objektů je jejich světelná orientace. Poloha Sluneční město se nachází na náhorní plošině mezi starým městem a čtvrtí Baně, v místě s poetickým názvem Žabovřesky, vzdáleném jedenáct kilometrů od stanice metra Anděl a čtrnáct kilometrů od centra Prahy. Okolí je zastavěno drobnou zástavbou rodinných a vesměs přízemních venkovských domků. Architektonické řešení Autor: archiv Bohemia REAL INVEST zvítězil v soutěži na zástavbu Slunečního města, to znamená konkrétně území u Zbraslavanky díky tomu, že nabídl výstavbu klasickým městotvorným způsobem. Přinesl projekt křižujících se parkových ulic se středovým náměstím a živým přízemím budov. Respektuje stávající strukturu města a navazuje na drobné měřítko venkovských domů několika bodovými viladomy se třemi podlažími. Uvnitř prostoru jsou budovány obytné domy o maximální výši 3 - 5 podlaží. Budovy jsou zděné s monolitickými stropy, společnými garážemi, balkony, terasami a se zahrádkami u přízemních bytů. V projektu jsou preferovány neprůjezdné pěší ulice se stromořadími. Parter budov je věnován obchodu, službám a pohostinským provozovnám. V celém prostoru Slunečního města bude sadová zeleň, Autor: archiv dotvářející celé architektonické řešení. V přízemních bytech mohou najít bydlení osoby handicapované či v pokročilém věku. Součástí souboru je také malá školka. Byty, které jsou nabízeny ke koupi do osobního vlastnictví mají všechny velikosti i druhy vybavení. Zájemci navíc mají možnost si nechat strukturu bytu vyřešit na míru. Ke každému bytu je v podzemních garážích připraveno minimálně jedno stání. Viladomy jsou bodové domy, umístěné jako přechod mezi novou zástavbou Slunečního města a okolní vilovou čtvrtí. Jsou navrženy tak, aby svým výrazem podtrhly pocit bydlení v zahradní čtvrti. Dům má tři nadzemní podlaží a čtvrté ustupující v podkroví. Tyto domy nabídnou zájemcům byty za dostupnou cenu ve velmi příjemném, takřka intimním prostředí třípodlažních obytných vil s velmi dobrým osluněním a charakterem typického vilového bydlení. Stavba prvních dvou (viladomy G1 a G2) byla dokončena v prosinci 2001. Vilové domy G3-G7 budou realizovány po dokončení domů C1-C7, severovýchodně od bloku C. Svojí hmotou a architektonickým řešením budou navazovat, podobně jako už dokončené vilové domy G1 a G2, na okolní vilovou zástavbu. Viladomy budou mít dvojí architektonický výraz, budou třípodlažní a bude v nich 47 bytů a 37 parkovacích stání. Jeden z typů bude totožný s viladomy G1 a G2, druhý bude určitým alternativním řešením téhož zadání. Na pohled bude rozeznatelný jiným tvarem střešního zakončení. Střecha bude zakončena nástavbou ve tvaru "lucerny" se dvěma terasami, využitou jako součást mezonetového bytu. Domy mají domácí Autor: archiv telefon s elektrickým vrátným, telefonní přípojku a rozvody pro televizi. Garážová vrata jsou ovládána elektronickým klíčem. V suterénu jsou umístěny kotelny, každý byt má samostatný rozvod se samostatně měřenou spotřebou tepla. Otopná tělesa jsou desková, v koupelnách jsou žebříková tělesa. V kuchyních, na WC a v koupelnách je instalováno nucené větrání pomocí samostatných ventilátorů. Sluneční město - Blok F Výstavba Bloku F bude navazovat na výstavbu pěti vilových domů G3-G7. Blok F bude koncipován jako tři drobné bodové domy se společnou podnoží, obsahující kromě garáží také řadu obchodních prostor. Vytvoří přechod mezi stávající velkoprodejnou Zbraslavanka a dokončeným blokem A. Svojí koncepcí umožní dostatečné proslunění a prosvětlení okolních prostor a vtipným řešením interiérů bytů i přístup k zajímavým terasovým plochám. Ve 42 bytech najde příjemné bydlení minimálně 80 osob. O developerovi pr