Koupě pozemku je záležitost, kterou není dobré podcenit. Ještě před jejím uskutečněním je třeba vše řádně prověřit, ověřit. Kde a jak o pozemku zjistit co nejvíce informací, jsme trochu nakousli v článku "Koupě pozemku - jak se orientovat v listě vlastníka". Dnes budeme v tomto tématu pokračovat a přiblížíme si, pokud k pozemku, který hodláme koupit, existuje nějaká smlouva o věcném břemeni (ať už omezující práva na zmíněném pozemku, nebo naopak sepsaná v jeho prospěch), jak taková smlouva vypadá. Ve smlouvě má být nejprve popsána nemovitost zatěžovaná věcným břemenem (tedy např. vedlejší pozemek, přes který budeme mít – na základě uzavření této smlouvy – povolený přístup). Vlastník této nemovitosti (pozemku) je ve smlouvě označen jako „povinný z věcného břemene“. Ten, v jehož prospěch se věcné břemeno zřizuje, je „oprávněný z věcného břemene“. Předmětem věcného břemene může být zatížen i celý pozemek (podle smlouvy pak můžeme například vstoupit na kteroukoliv část pozemku), anebo pouze některá jeho část (např. dvoumetrový pruh země při okraji pozemku apod.) Tato část musí být přesně popsána a také vyměřena. Například pro přístup ke své chatě nebudeme mít právo přístupu na celý pozemek o velikosti stovek hektarů, ale jen na úzkou cestičku při jeho okraji. Tato cestička by měla být vyměřena, oddělena v geometrickém plánu od zbytku pozemku a tento geometrický plán je pak součástí smlouvy o věcném břemenu. Věcné břemeno je vždy nějak nazváno a tento název vymezuje to, co na něm oprávněný z věcného břemene může dělat. Například věcné břemeno „práva jízdy a chůze“ jednoznačně říká, že můžeme projít a projet, ale už tu nesmíme nic upravovat, měnit a podobně. Smlouva může být uzavřena úplatně (tedy za průjezd vedlejším pozemkem zaplatíme třeba 1.000 korun ročně), nebo bezplatně (studnu mám na sousedově pozemku zdarma a nic mu neplatím ani za přístup k ní). To zjistíme z odstavce smlouvy, který najdeme nejspíše pod hlavičkou „Hodnota věcného břemene“, případně „Úplata za věcné břemeno“. Ze smlouvy případně ještě můžeme vyčíst, na jak dlouho je věcné břemeno zřízeno (např. na dobu neurčitou), zda přechází na dědice či další majitele. Ve smlouvě je rovněž uvedeno, kdy nabýváme oprávnění z věcného břemene (tedy od kdy začne smlouva platit). Je to okamžikem vkladu do katastru nemovitostí na základě této smlouvy. -ag-