Zakázat stavebním spořitelnám měnit během spoření podmínky smluv navrhují občanští demokraté. Konkrétně kritizují skutečnost, že klient musí stavební spořitelně platit vysoké a stále se měnící poplatky. Navrhují proto, aby sazebník poplatků byl součástí příslušných smluv o spoření a spořitelna jej nemohla měnit. Předlohou se bude příští týden v prvním čtení zabývat Poslanecká sněmovna.

Stavební spořitelny doufají, že budou k diskusi o nových podmínkách stavebního spoření přizvány a budou moci konečnou podobu zákona ovlivnit. "Změny by měly být takové, aby nenarušily celý systém," řekla mluvčí Všeobecné stavební spořitelny Hana Vaněčková. Také podle mluvčí České spořitelny Kláry Gajduškové je téma stavebních spořitelen natolik komplexní, že vyžaduje širokou diskusi.

"Poplatky, které si stavební spořitelny v současné době počítají za nejrůznější úkony a jejichž výčet se neustále rozšiřuje, již dávno nejsou drobné položky několika desetikorun, ale řádově jde o stovky a tisíce. Přitom klient je ve smlouvě nebo všeobecných podmínkách ke smlouvě zavázán souhlasit s úpravou ceny těchto služeb ze strany stavební spořitelny bez jakýchkoliv omezení," uvedl autor novely stínový ministr financí Vlastimil Tlustý v důvodové zprávě.

Klient je podle Tlustého ve vztahu ke stavební spořitelně znevýhodněn, protože když se rozhodne od stavební spořitelny odejít, přichází o státní příspěvek. Konkurenční prostředí mezi stavebními spořitelnami je tak nedokonalé a vztah stavební spořitelna a účastník je vychýlen v neprospěch účastníka.

Tlustý proto navrhuje, aby přehled služeb a výši poplatků musely stavební spořitelny uvádět ve zveřejněném sazebníku, který by ale nesměl obsahovat inflační koeficient. Sazebník by se stal nedílnou součástí uzavřené příslušné smlouvy. Tlustý také navrhuje, aby ze strany stavební spořitelny nemohla být důvodem odstoupení od příslušné smlouvy změna rozsahu služeb a výše poplatků.

V případě převodu smlouvy o stavebním spoření na jinou stavební spořitelnu by se podle návrhu ODS převáděly sečtené vklady, státní podpora, úroky z vkladů a úroky z připsaných záloh státní podpory snížené o daň z úroků a o úhrady účtované spořitelnou. Nárok na státní podporu by se při pokračování spoření u jiné spořitelny zachoval.

Návrh reaguje na nedávné rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, který potrestal stavební spořitelny téměř půlmiliardovou pokutou za kartelovou dohodu o zvyšování poplatků. Většina stavebních spořitelen po loňském enormním zájmu lidí o nové smlouvy na začátku roku zvýšila poplatky za vedení účtu. Lidé se staršími smlouvami, a tím i vyšším úročením vkladů, musejí navíc platit zvláštní poplatek za úrokové zvýhodnění. -čtk-