Poslanecká sněmovna včera schválila předlohu, která ulehčí drobným stavebníkům. Přijatý stavební zákon počítá s tím, že místo původního stavebního povolení by mělo občanům pro malé stavby stačit jen ohlášení. Postavit si rodinný dům, garáž nebo přestavět byt bude zřejmě v budoucnu jednodušší. Předlohu musí ještě podepsat prezident republiky.

Svaz podnikatelů ve stavebnictví přijetí stavebního zákona vítá. "Zákon je ve prospěch výstavby. Odstraňuje bariéry, které stavění zdržovaly," řekl ČTK generální ředitel SPS Miloslav Mašek. Dodal, že například námitky ke stavbě se budou projednávat v přípravné fázi, vydání stavebního povolení by se tak jimi již nemělo zdržovat. Rychlejší výstavbě pomůžou i autorizovaní inspektoři, kteří budou vedle stavebních úřadů moci povolovat stavby.

"Pozitivní je hlavně zjednodušení byrokracie pro malé stavebníky. V oblasti infrastrukturních staveb je určitě lépe, když budou platit přesná pravidla mezi státem a majiteli dotčených pozemků," uvedl předseda představenstva a generální ředitel Skanska CZ Zdeněk Burda.

Předlohu sněmovně vrátil s pozměňovacími návrhy 10. února Senát. Horní komora například navrhla opravit formulaci, podle které by mohli být jednotlivci pokutovaní až půl milionem korun, zatímco za stejný prohřešek by firmě hrozila pokuta menší. Senát sankci vyměřil pro obě skupiny stejně ve výši 200.000 korun. Sněmovna doporučení svých kolegů z horní parlamentní komory přijala.Senát také navrhl omezit působnost nově zaváděné funkce zástupce veřejnosti a povinnost obcí založit radu pro udržitelný rozvoj. Možnost vyvlastnění Senát omezil pouze na případ výstavby dopravní a technické infrastruktury, sněmovní verze operovala s širším pojmem veřejně prospěšná stavba.Hlavním cílem zákona, který má nahradit normu z poloviny 60. let, je zredukovat administrativu. Zákon počítá například s tím, že rodinné domky do 150 metrů čtverečních a tří nadzemních podlaží bude moci stavebník stavět jen na základě ohlášení. Odpadnou také kolaudační řízení v současné podobě. O to přísnější a častější by měly být podle ministra pro místní rozvoj Radko Martínka ale průběžné kontroly na stavbách, a to i po jejich dokončení.

Kabinet si od předlohy slibuje, že podpoří rozvoj regionů i výstavbu bytů. Stavebníci tvrdí, že předkládaný návrh zákona je vůči platnému právnímu stavu revoluční. V současné době trvá příprava stavby včetně povolení mnohdy déle než samotné provedení. Za hlavní přínos nového zákona považují stavebníci snížení administrativy, která zjednoduší přípravu a provedení staveb.Novela by měla také výrazně omezit administrativu spojenou s přípravou velkých staveb. Zákon má úřadům umožnit kontroly na stavbách i po jejich dokončení. Nutnost tohoto opatření podle Martínka potvrdily pády střech pod tíhou sněhu v minulých dnech. Předloha by měla nabýt účinnosti 1. ledna 2007.Co má přinést nový stavební zákon:- zjednoduší a zrychlí se příprava staveb- odstraní se překrývání právních norem- zjednoduší se a zkrátí postupy územního plánování a řízení- kontrola nad prováděním staveb bude intenzivnější, což má umožnit jejich bezodkladné užívání- vybrané stavby bude možné zahájit jen na ohlášení; jsou to například rodinné domky do 150 metrů čtverečních a tří nadzemních podlaží. Pokud úřad nevyzve investora do 30 dnů k doložení dalších dokladů, může začít stavět.- měl by podpořit rozvoj regionů a obcí - má pomoci rozmachu bytové výstavby a cestovního ruchu- nová legislativa má usnadnit spolupráci veřejného a soukromého sektoru- umístění staveb a stanovená trasa by měla být po schválení územního plánu nezpochybnitelná v dalších etapách realizace- nově mají vzniknout autorizovaní inspektoři, kteří by povolovali menší stavby- změní se podíl úhrady nákladů na územně plánovací dokumentaci mezi státním rozpočtem a rozpočtem územních samospráv- obce by měly ušetřit asi třetinu peněz, ročně kolem 94 milionů Kč- zákon by měl začít platit od 1. ledna 2007 na dalších 20 až 30 let

Ilustrační foto: Central Group, a.s.Zdroj: ČTK