Rodinné domky do 150 metrů čtverečních a tří nadzemních podlaží bude zřejmě moci stavebník stavět jen na základě ohlášení. Papírování také ubude při dalších malých stavbách, jako například garážích nebo při přestavbách bytů. Sněmovna totiž do druhého čtení postoupila vládní návrh stavebního zákona, který k uvedeným stavbám již nepožaduje stavební povolení. Změny ohledně stavebních povolení jsou jen menší částí změn, které ve stavebním zákonu navrhuje vláda. Kabinet si od předlohy slibuje, že podpoří rozvoj regionů i výstavbu bytů. Ministerstvo pro místní rozvoj navrhuje, aby zákon začal platit 1. ledna 2007. Stavebníci tvrdí, že předkládaný návrh zákona je vůči platnému právnímu stavu revoluční. Nyní trvá příprava stavby včetně povolení mnohdy déle, než samotná realizace. Za hlavní přínos nového zákona považují stavebníci snížení administrativy, která zjednoduší přípravu a provedení staveb. "Urychlení výstavby by znamenalo jednodušší život pro investory i stavební firmy," řekl již dříve mluvčí Metrostavu František Polák. Novela totiž počítá s tím, že se výrazně omezí administrativa spojená s přípravou velkých staveb. Například stavba tunelu Mrázovka v Praze se kvůli řadě odvolání zdržela o tři roky. Nový zákon by měl podobné problémy odstranit. Hlavním kritikem vládní předlohy byl poslanec ODS Pavel Hrnčíř. Tvrdí, že nový stavební zákon přináší "málo zjednodušení v málo případech a hodně komplikací v hodně případech", nárůst počtu úředníků a byrokracie a občanům a podnikatelům neulehčuje nic. "Stavebník dál bude obíhat úřady s lejstry a razítky jako doposud - úlevy jsou patrné pouze u úřednického aparátu," řekl. Nový zákon podle něj také rozšiřuje prostor pro vyvlastnění násilnou výměnou pozemků a násilným předkupním právem pro vlastníky soukromých nemovitostí. Tvrdí, že zákon vzdaluje výkon státní správy od občanů, neboť ruší téměř polovinu stavebních úřadů. "Nový stavební zákon obsahuje zlomyslnost, neboť bude platit od 1. ledna 2007, kdy zde tato vláda zcela určitě už nebude a občané tyto negativní důsledky a plané sliby poznají až pozdě," řekl. Co má přinést nový stavební zákon: - zjednoduší a zrychlí se příprava staveb - odstraní se překrývání právních norem - zjednoduší se a zkrátí postupy územního plánování a řízení - kontrola nad prováděním staveb bude intenzivnější, což má umožnit jejich bezodkladné užívání - vybrané stavby bude možné zahájit jen na ohlášení; jsou to například rodinné domky do 150 metrů čtverečních a tří nadzemních podlaží. Pokud úřad nevyzve investora do 30 dnů k doložení dalších dokladů, může začít stavět. - měl by podpořit rozvoj regionů a obcí - má pomoci rozmachu bytové výstavby a cestovního ruchu - nová legislativa má usnadnit spolupráci veřejného a soukromého sektoru - umístění staveb a stanovená trasa by měla být po schválení územního plánu nezpochybnitelná v dalších etapách realizace - nově mají vzniknout autorizovaní inspektoři, kteří by povolovali menší stavby - změní se podíl úhrady nákladů na územně plánovací dokumentaci mezi státním rozpočtem a rozpočtem územních samospráv - obce by měly ušetřit asi třetinu peněz, ročně kolem 94 milionů Kč - zákon by měl začít platit od 1. ledna 2007 na dalších 20 až 30 let Zdroj: ČTK