V souladu s pravidly regulace cen zemního plynu (§ 10 odst. 6 vyhlášky č. 438/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů), které definují čtvrtletní změny ceny zemního plynu na základě blíže specifikovaných podmínek, realizuje Energetický regulační úřad od 1. dubna 2004 snížení ceny zemního plynu pro konečné odběratele. Změna k 1. dubnu tohoto roku je důsledkem snížení předací ceny energie zemního plynu od společnosti Transgas, a.s. Předací cena energie zemního plynu společnosti Transgas, a.s., odráží vývoj na světovém trhu se zemním plynem, resp. vývoj predikcí cen topných olejů na dané období, které zaznamenaly klesající tendenci. Dalším faktorem odůvodňujícím pokles ceny zemního plynu je pozitivní předpověď vývoje kurzu české koruny vůči dolaru a euru. Nejde tedy o zahrnutí předpokládaného snížení sazby daně z přidané hodnoty se vstupem do Evropské unie ze současně platných 22 % na navrhovaných 19 %. Cena přepravy a uskladňování zemního plynu od společnosti Transgas, a. s., zůstává zachována, je tedy ve stejné výši jako od 1. ledna tohoto roku. Cena za kapacitu, resp. stálé měsíční platy za přistavenou kapacitu, zůstávají rovněž nezměněny. Jak je uvedeno výše, snižuje se cena energie zemního plynu od společnosti Transgas, a. s., a to o 5,6 %, což znamená snížení průměrné ceny u distribučních společností o 4,0 % (v případě ceny komodity o 4,5 %). V případě kategorie domácnosti dochází ke snížení průměrné ceny o 3,5 % (v případě komodity o 4,1 %, což v absolutní hodnotě představuje 24,94 Kč/MWh). Následující obrázek představuje vývoj cen pro konečné odběratele během prvního regulačního období. Vývoj průměrných cen zemního plynu od 1. ledna 2002 – procentní vyjádření Pozn: Hodnota 100 % představuje výše cen od 1. ledna 2002 Dopad do cen pro konečné odběratele Rozložení snížení průměrných cen mezi jednotlivé regiony zásobované distribučními společnostmi pro kategorie domácnosti Pražská plynárenská, a. s. - 3,4 % Středočeská plynárenská, a. s. - 3,3 % Jihočeská plynárenská, a. s. - 3,4 % Západočeská plynárenská, a. s. - 2,8 % Severočeská plynárenská, a. s. - 3,1 % Východočeská plynárenská, a. s. - 3,5 % Jihomoravská plynárenská, a. s. - 3,9 % Severomoravská plynárenská, a. s. - 3,5 % Dále je uveden vývoj průměrných cen zemního plynu pro jednotlivé kategorie během prvního regulačního období. Vývoj průměrných cen zemního plynu od 1. 1. 2002

K datuVOKč/MWhSOKč/MWhMOKč/MWhDOMKč/MWhCelkemKč/MWh
1.1.02646,92719,76753,69838,7472234
1.4.02587,75653, 03687,92769,93659,43
1.7.02587,75653, 03687,92769,93659,43
1.10.02527,50587,13631,86711,09599,57
1.1.03 563,49618, 06656,43736,38633,71
1.4.03620,34675, 88714,98794,75666,70
1.7.03620,34675, 88714,98794,7569134
1.10.03596,77651, 18689,70768,76666,70
1.1.04598,82651, 38678,60796,24675, 03
1.4.04572,21623, 68651,24768,43647, 85

Vývoj průměrných cen zemního plynu od 1. ledna 2002 (v Kč/MWh) – jednotlivé kategorie Výhled vývoje cen do konce roku 2004 V souladu s aktuálním poklesem produkce ropy v rámci OPEC a následné reakce predikcí cen topných olejů na následující období je možné očekávat změnu ceny zemního plynu k 1. červenci i k 1. říjnu podle výše uvedeného znění vyhlášky č. 438/2001 Sb., v platném znění. Změna sazby DPH V případě úpravy daně z přidané hodnoty ze současně platné sazby 22 % na navrhovanou sazbu 19 % bude vydáno cenové rozhodnutí ERÚ s platností od data daného příslušnou novelou zákona č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty. Toto rozhodnutí bude změnu plně akceptovat, což znamená, že od data nabytí účinnosti novely zákona č. 588/1992 Sb., koneční odběratelé zaplatí celkem o 2,5 % méně za odebrané množství plynu a stálé měsíční platy za přistavenou kapacitu, resp. ceny za kapacitu. Konkrétní propočty a konečné úpravy cen budou známy na konci měsíce března tohoto roku. -Článek vznikl v redakci časopisu Energie pro Život-


www.ceskaenergetika.com [email protected]"