Počítejme: platíme nájem, po skončení nájemní smlouvy nebudeme ve vlastní nemovistosti, k tomu navíc platíme daně v plné výši, v tom smyslu, že si neodečteme úroky, které bychom v rámci hypotéky zaplatili. Důležitým momentem jsou daně - a na to se ještě dnes přece jenom občas zapomíná. Jsou tady totiž úroky z hypotečního úvěru nebo z úvěru ze stavebního spoření. Tuto částku obou úvěrů na bydlení si můžeme odečíst od daňového základu, ze kterého se počítá daň.

Banka pošle, pak se odečte

Od banky dostaneme začátkem každého kalendářního roku potvrzení o výši zaplacených úroků úvěrů na bydlení v minulém roce. Tuto částku můžeme odečíst od svého daňového základu. Částka určená k odečtení se v průběhu splácení hypotečního úvěru každoročně mění - v závislosti na tom, kolik jsme zaplatili v tom kterém roce za položku "jistina" a kolik činil právě úrok (z těchto dvou položek se jak známo úvěr skládá). To je proměnlivé, a proto nám banka pokaždé vystaví sumu o něco jinou. Celková odečtená částka za úvěry za bydlení může ročně činit až 300.000 korun.

Zaměstnanci nesmějí zapomenout a do daného termínu začátkem roku vždy požádat zaměstnavatele (mzdovou účtárnu) o zúčtování za minulý rok. K tomu do mzdové účtárny předají potvrzení od banky o výši zaplacených úroků. Zaměstnavatel pak podá daňové přiznání s odpočtem za bydlení za zaměstnance. Ten, kdo zaměstnancem není, položku potvrzenou bankou zahrne do svého daňového přiznání v oddílu "Nezdanitelné části základu daně, odpočitatelné položky". K daňovému přiznání se pak přiloží potvrzení od banky o výši odečitatelné částky - zaplacených úroků.

Kdy se odečte jenom část bankou potvrzené částky?

Banka například potvrdí k odpočtu 50.000 korun na jeden dům. Normálně odpočteme všechno, ale třeba v případě, kdy část domu pronajímáme, za poměrnou část domu, která se pronajímá, si daně nelze snížit. Proto finanční úřad požaduje z celkových 50.000 korun potvrzených bankou vypočítat plochu, kterou obýváme sami (třeba 50 %), a počet měsíců, kdy se půlka domu pronajímala - například 12 měsíců. Odečíst si je tedy můžeme z poloviny domu - tedy 25.000,- Kč.

Odečítá jenom jeden

Snížit daně pomocí úvěru na bydlení si také může jen jedna osoba na úvěru zainteresovaná. Finanční úřad vedle potvrzení od banky o odečitatelné částce také ještě požaduje prohlášení spoludlužníka nebo ručitele, že ten si daně pomocí předmětné hypotéky nesnižuje.

Co vše se přikládá k daňovému přiznání

V případě, že odečítáme úroky úvěru na bydlení od daní, přikládáme k daňovému přiznání především zmíněné bankovní potvrzení o výši zaplacených úroků, dále potvrzení případného spoludlužníka, že si úroky neodečetl od svého daňového základu on, také úvěrovou smlouvu (zejména v prvním roce splácení hypotéky), případně další dokumenty, které si daný finanční úřad vyžádá - list vlastníka vydaný katastrálním úřadem, nájemní smlouvu a výpočet plochy nemovitosti, která se pronajímá, a dobu pronájmu v daném roce apod.

-ag-Foto: www.profimedia.cz