Výjimečná, 93 cm vysoká socha ze dřeva znázorňuje madonu jako královnu nebes. Všimněte si, že Pannu Marii s malým Ježíšem na trůnu nadnáší tři andělé. Patrně jde o dřevořezbu ze 60. až ⁠70. let 14. století, tento názor mimo jiné potvrzují i hudební nástroje v rukách andělů.

Utajený unikát

Madona na andělském trůnu z Havraně od Mistra Bečovské Madony se ještě v 19. století nacházela v kostele sv. Vavřince v Havrani u Mostu. Nicméně pak se tento poklad ztratil z očí odborníků, až ho objevili v soukromých rukách. Právě od soukromých osob unikátní madonu zakoupila Národní galerie Praha díky financím Ministerstva kultury.

Na fotkách ji vidíte v nalezeném stavu, nyní se plánuje její restaurování (jak dlouho potrvá, zatím není jasné). Následně bude madona k vidění v pražském Klášteře sv. Anežky České, v rámci expozice středověkého umění Čechy a střední Evropa 1200–⁠1550.

A než se tak stane, prohlédněte si alespoň virtuálně reprezentativní výstavu, která byla k vidění na přelomu let 2020 až 2021 a představovala jednoho z nejproslulejších světových malířů, Rembrandta.

Zdroj: Youtube

Zdroj: NG Praha