Socha je trojrozměrné výtvarné dílo. Je tvořena buď přidáváním materiálu nebo jeho odebíráním. Bývá vyrobena z keramiky, bronzu, dřeva, kamene. Sochy jsou architektonickým dopolňkem interiéru i exteriéru, bývyjí součástí kašen a pomníků.