Vláda počátkem tohoto týdne definovala sociální bydlení, na které se bude vztahovat nižší sazba daně z přidané hodnoty (5%). Do této kategorie budou spadat byty s výměrou podlahové plochy do 120 metrů čtverečních a domy s výměrou do 350 metrů čtverečních. Pokud však bude v bytovém domě alespoň jeden byt nad tuto výměru, bude se na jeho výstavbu vztahovat vyšší 19% sazba DPH. Definici sociálního bydlení musí schválit Evropská komise. Prakticky však není pochyb, že vláda může sníženou sazbu DPH u bydlení prosadit do českého právního řádu. Brusel má v tomto případě malé pravomoci a Čechům v tom nemůže fakticky zabránit. Miroslav Kalousek ministr financí věří, že tak jak návrh EU předloží, tak přesně v té podobě ho bude Evropská komise bez problémů akceptovat. Návrh bude ČR Evropské komisi předkládat v první polovině letošního roku. Ministr financí posléze předloží návrh novely DPH. Developerské společnosti lákaly klienty, aby si koupili byt či dům ještě nejpozději v tomto roce, dokud se na ně uplatňuje ještě nízká sazba. Do nízké sazby DPH však bude zřejmě spadat 90 procent bytů i domů v ČR i po roce 2007, protože většina bytů i domů, které se u nás staví, bude spadat do kategorie sociálního bydlení.

Nynější definice sociálního bydlení je kompromisem mezi původní variantou vlády sociální demokracie a návrhem ministerstva financí pod vedením bývalého ministra Vlastimila Tlustého (ODS). Kabinet premiéra Jiřího Paroubka (ČSSD) loni v únoru schválil návrh, aby do této kategorie spadaly byty do 90 metrů čtverečních a domy do 150 metrů čtverečních. Tlustý naopak navrhoval, aby do sociálního bydlení byly zahrnuty všechny nově postavené byty a domy.

V Česku je průměrná plocha nově dokončeného bytu zhruba 105 metrů čtverečních. U bytů v rodinných domcích to je 152 metrů a u bytů v bytových domech zhruba 67 metrů čtverečních.

Stavby pro bydlení dle sociální politiky státu kromě nových bytů a rodinných domů budou zahrnovat rovněž další ubytovací zařízení sociálního charakteru jako jsou domovy důchodců, různé ústavy, azylové domy, školská zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy nebo ochranné výchovy, zvláštní dětská zařízení kojenecké ústavy a dětské domovy, hospice a pod.

V současnosti platí pro stavby související s bydlením pětiprocentní sazba DPH, kterou je ale možné uplatňovat jen do konce roku 2007. Cílem nové definice sociálního bydlení je, aby výstavba bytů v ČR poté nezdražila. Po roce 2007 se podle pravidel EU bude nižší sazba vztahovat jen na výstavbu bytů a obytných domů, pokud bude přítomen sociální aspekt. Běžná sazba DPH je 19 procent. Na opravy bydlení platí nižší sazba až do roku 2010.

Sníženou sazbu na sociální bydlení využívá v EU Francie, Belgie, Řecko, Španělsko, Itálie a Lucembursko. Nulovou sazbu DPH u výstavby nových bytů a domů má například Velká Británie.

-čtk-