Sociální bydlení je tématem mnoha obcí v Evropě. Nejsou vhodné pozemky, peníze ani nápady. Ovšem ve španělském Cabeza del Buey našli místo, měli peníze a našli i vhodného architekta s vizí.

Základním problémem byl samotný prostor. Dva pozemky v prudkém svahu, sevřené ostatními domy a silnicemi - to není zrovna ideální plocha pro stavbu. Navíc tu byly místní regulativy, jako požadavek šikmých střech, přízemní dispozice apod. Dál to byl samotný typ projektu. Celá stavba musí být rozčleněna na sociální a startovací byty, které nebudou mít více jak 80 m2. Na jednu stranu to je celkem jednoduché zadání, ale musíte si uvědomit, že na velké parcele udělat víc bytů znamená problém s osluněním, přístupem, funkčností.

Čtěte také

Asymetrický dům v Izraeli

Čtěte také

Světová architektura: ekologicky a asymetricky

Antonio Holgado vytvořil kompozici několika vzájemně propojených domů, které by byly ovšem kvůli výškovému profilu ulice od sebe výražně odskočené. Sjednotil tak jejich hmotu bílou stěnou přivrácenou do ulice a rozčleněnou čtvercovými průhledovými poli. Ostatně bílá byla přiřknuta domu jako tradiční barva pro místní architekturu, takže i tento regulativ je splněn.

Uvnitř pak objevíme malé vnitřní nádvoří a také několik menších vnitřních teras, které ovšem neplní okrasnou funkci, ale přivádí do interiéru světlo a také jsou tu pro příčné větrání bytů.