Sociopat může být na první pohled okouzlující, úchvatný a zajímavý. Jakmile ho opravdu poznáte, rychle změníte názor. A co víc – nemocní si tuto poruchu nikdy nepřiznají, problém je podle nich v jejich okolí.

Sociopat je člověk charakteristický porušováním pravidel a společenských norem. Takovému člověku chybí empatie a svědomí. Tito lidé se snadno dostanou do konfliktu, nejsou schopni udržet dlouhodobý vztah. Ve společnosti jsou přesto za hvězdu.

Jak vypadá narcistická porucha osobnosti?

Zdroj: Youtube

Je sociopatie nemoc, nebo ne?

Přestože se sociopatie řadí mezi poruchy osobnosti, nejde o duševní onemocnění, nýbrž o osobnostní odchylku. To dává vzniku nevyvážené a výrazné osobnosti, u které jsou některé charakterové rysy velmi výrazné, jiné jsou kompletně potlačené. Protože se nejedná o onemocnění a jedinec plně vnímá dění kolem sebe, nese za své chování zodpovědnost.

Kdy se sociopatie rozvíjí?

Sociopatie se rozvíjí během dospívání a trvá celý život. V pozdní dospělosti a stáří už nemusí být tolik výrazná. Na rozvoji této poruchy může mít podíl stres, výchova a prostředí, v němž daný jedinec vyrůstá. Přesný důvod rozvoje však není znám.

Jak poznáte sociopata?

Sociopatické osoby působí na své okolí jako magnety. Často jsou středem pozornosti. Kromě toho, že z nich sálá neuvěřitelná přitažlivost, mohou mít i různé sexuální úchylky. Tito lidé si myslí, že jsou nadřazeni ostatním, věří, že mají právo na různé výsady. Jejich názory a myšlenky jsou jediné správné, ostatní se mýlí.

Sociopat není nikdy nejistý, ale ani nesmělý. Vždy má co říct. Navíc neumí potlačovat negativní emoce, jako jsou netrpělivost, vztek či diskomfort. Když se jim něco nelíbí, dají to jasně najevo svými přehnanými reakcemi.

Odborně se sociopatii říká antisociální porucha osobnosti. Jde o stav podobající se narcistické poruše osobnosti a hraniční poruše osobnosti.

Lidé trpící touto poruchou jsou velmi spontánní. Nevadí jim zkoušet nebezpečné věci, neřeší společenské normy. Často nechybí nebezpečné, riskantní nebo zvláštní koníčky. Spousta sociopatů se mění v podvodníky, kleptomany a vrahy. I proto jich hodně najdete mezi zločinci. Není to však podmínka.

Sociopat je schopný lhát tak, že mu uvěříte. Někdy vymyslí neuvěřitelné historky a jsou přesvědčeni, že jim věříte. Sociopati neznají lítost ani výčitky. Ubližují bez ohledu na ostatní, přestože si uvědomují důsledky. Jsou i tací, kteří si v bolesti ostatních libují.

O tom, zda je člověk sociopat, rozhoduje odborník (psychiatr, psycholog). Při posuzování se bude zaměřovat na tyto aspekty:

 • Sklony k agresi, která může tíhnout k fyzickému násilí.
 • Neschopnost vyvodit závěry a cítit se provinile.
 • Lhostejnost k pocitům druhých.
 • Nedostatečné empatie.
 • Zanedbávání morálních povinností i sociálních norem.
 • Neochota vytvářet sociální kontakty, natož je udržovat.
 • Tendence obviňovat ostatní a mít neopodstatněné nároky.
 • Cítí se pohodlně v jakékoliv situaci.
 • Nihilismus.
 • Využívání ostatních pro vlastní prospěch.
 • Bezohlednost.
 • Patologické lhaní.

Dále se posuzuje rodinná anamnéza, životní prostředí i chování v dětství. Posuzuje se také možnost, že jsou příznaky způsobeny jinou nemocí – bipolární poruchou osobnosti či schizofrenií.

Co je nihilismus?

Nihilismus je neuznávání a popírání všech hodnot mravních a společenských. Negativní postoj k všeobecně přijímaným hodnotám mravním, společenským a kulturním.

Dá se sociopatie léčit?

Sociopatii zcela vyléčit nelze. Některé projevy se však mohou alespoň snížit. Pomoci může kognitivně behaviorální terapie, dále skupinová a rodinná terapie.

Zdroj: flowee.cz, human.cz, novinky.cz