Na jižně orientované přehradě, kde je instalováno téměř 5000 solárních modulů, se každoročně generuje kolem 3,3 gigawatthodin klimaticky šetrné elektřiny. Systém, který je zásluhou své alpské polohy schopný poskytnout polovinu své produkce v zimě, představuje novou dimenzi v efektivním využití solární energie. Toto je odlišné od systémů v nížinách, které v zimních měsících produkují pouze zhruba čtvrtinu elektřiny.

Zdroj: Youtube

Alpy: Nová sluneční elektrárna pro zimní měsíce

Přehrada Muttsee nabízí mimořádné podmínky pro solární energii. Ve výšce 2500 m n. m. je zde solární energie obzvláště účinná, a díky odrazu od sněhu a redukci mlhy vysoké nadmořské výšky je schopna generovat obrovské množství elektřiny, zejména v zimě.

Ovšem montáž slunečního systému ve výšce 2 500 m nad mořem byla náročná. Jak uvádí Claudius Bösiger, výkonný ředitel společnosti Planeco, bylo třeba překonat řadu výzev. Nejen povětrnostní podmínky v Alpách jsou nepředvídatelné, ale všechny systémové komponenty musí být navrženy tak, aby vydržely drsné podmínky na hoře po dobu minimálně 30 let. Stavební práce byly náročné zejména kvůli nízkým teplotám, velkému množství sněhu a zvýšenému UV záření.

Proč je u nás v zimě méně elektřiny?

V zimě se ve Švýcarsku vyprodukuje podstatně méně elektřiny, než je spotřebováno. Tato nerovnováha se pravděpodobně zvýší v příštích letech, kdy budou jaderné a uhelné elektrárny odstaveny. Hledání řešení pro zvýšení výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů v zimních měsících se tedy stává stále naléhavějším. Velký alpský solární systém v Glarnských Alpách představuje jeden ze způsobů, jak k tomu přispět.

Sluneční panely jsou v zimních měsících mnohem účinnější díky albedo efektu - odrážení slunečního světla od sněhové pokrývky, což vede k vyššímu výnosu solární energie. Účinnost solárních modulů je také vyšší při nízkých teplotách, než když je horko. Konečně, úhel sklonu přehradní zdi je ideální pro výrobu solární energie v zimě.

Muttsee: Alpská zásobárna zimní energie

Christian Heierli, projektový manažer společnosti Axpo, shrnuje možnosti řešení nedostatku zimní elektřiny: „Chybějící elektřinu můžete dovézt, rozšířit sezónní skladování nebo postavit elektrárny nezávislé na počasí. Alpské solární systémy představují další důležitý příspěvek.“

Solární systém na přehradě Muttsee je tak neuvěřitelným průkopnickým projektem, který ukazuje potenciál využití solární energie ve vysokoalpských lokalitách. Tato přehrada produkuje významnou část elektřiny během zimních měsíců, kdy je výroba elektřiny ve Švýcarsku nižší. Díky stávající infrastruktuře, která umožňuje snadnou instalaci a síťové připojení, a také díky odrážení slunečního záření od sněhové pokrývky (albedo efekt) se stal tento systém důležitým příspěvkem k řešení nedostatku zimní elektřiny.

Zdroj: Axpo, Alpinsolar