Poptávka po fotovoltaice je u domácností stále vysoká; lidé se chtějí zbavit závislosti na monopolních dodavatelích elektrické energie, jejíž ceny neustále rostou. Navíc komponenty pro výrobu fotovoltaických elektráren v posledních letech zlevňují a pořízení solárních zařízení podporují i dotace z programu Zelená úsporám. Sečteno, podtrženo, solární energie se stává dostupnější a výhodnější. A začíná být zajímavá i pro bytové domy, kterým se dříve nevyplatila.

„Ve chvíli, kdy stoupají ceny za plyn a elektřinu, je zájem o nová řešení logicky větší,“ vysvětluje Jan Vysloužil ze Svazu českých a moravských bytových družstev, jehož členové spravují přibližně pětinu bytového fondu v Česku. Využívání alternativních zdrojů energií je podle něj z pohledu finanční udržitelnosti rodinných i bytových domů dnes již téměř nevyhnutelné.

Solární panely Autor: Pixabay

Meziroční nárůst cen se navíc týká i teplárenských zdrojů. Na systémy centrálního zásobování teplem (CZT) jsou u nás přitom napojeny až 2 miliony odběratelů. Podle Vysloužila mohou právě obnovitelné zdroje energie hrát roli doplňujícího zdroje tepla ve chvílích, kdy dochází k těmto cenovým nárůstům. Než se ale bytové domy pustí do instalace, měly by zvážit efektivitu využití a možnosti kombinace se současnými zdroji.

„Například na střeše plzeňského areálu bytového družstva Škodovák najdete relativně velkou fotovoltaickou elektrárnu. Při rozhodování, zda využít systém fotovoltaický, nebo termický, byla vzhledem k využitelnosti zvolena fotovoltaika, a to z důvodu relativně malé spotřeby energie pro ohřev teplé vody v celém areálu družstva. Rozhodování by bylo jiné v případě, že by se jednalo o panelový dům nebo lázeňský provoz, kde jsou spotřeby teplé vody a náklady na její ohřev vzhledem k vytápění přibližně vyrovnané,“ upřesňuje Vysloužil.

Solární panely Autor: Pixabay

Energií ze slunce může bytový dům v celoročním provozu získat od 40 do 60 procent energie pro potřebu na ohřev teplé vody. „Při výpočtu návratnosti je třeba zvážit veškeré náklady spojené nejen s vlastní investicí, ale i se zajištěním běžného provozu, oprav a nezbytných revizí. Pokud firma 'garantuje' návratnost investice do dvou tří let, je na místě zvýšená obezřetnost,“ varuje Vysloužil. Při návratnosti investice kolem 10 let už podle Vysloužila stojí za úvahu o ní vážně uvažovat.

Rozhodnutí, jaký „zelený“ zdroj v domě instalovat (a jestli vůbec nějaký), je vždy vhodné podložit posudkem zpracovaným energetickým specialistou či auditorem. „Spoléhat se pouze na doporučení firem, které jednotlivé technologie nabízejí na trhu, může být zavádějící a výsledný efekt může vést k velkému zklamání,“ dodává Vysloužil.