Solární panely mají černý a matný povrch, který je ideálně uzpůsoben k pohlcování maximálního množství dopadající energie. Ten se zahřívá a vzniklé teplo je předáváno vodě, která je využívaná v topném systému nebo jako teplá užitková.