Jaká je budoucnost českého stavebnictví? Jakým způsobem se v této oblasti získávají zakázky a jak je to s korupcí? Na tyto a mnohé další otázky odpovídá Kvalitativní studie českého stavebnictví (2007). Jde o nejnovější ucelenou sondu do oblasti českého stavebnictví, která se zaměřila na vybrané oblasti tohoto odvětví. Tato studie je součástí projektu Výzkum potenciálu stavebnictví v zemích střední a východní Evropy (CEEC Research), který je realizován v rámci doktorské disertace Jiřího Vacka při Vysoké škole ekonomické v Praze a rovněž díky spolupráci s poradenskou společností KPMG Česká republika. Výzkum potenciálu stavebnictví v zemích střední a východní Evropy je zaměřen na analýzu kvalitativních faktorů stavebnictví v devíti zemích střední a východní Evropy. Zpracované studie nabízí jak unikátní analýzy na úrovni jednotlivých zemí, tak i srovnání mezi zkoumanými zeměmi regionu. „Cílem výzkumu je poskytnout přehledné analýzy zkoumaných oblastí, které pomohou firmám v růstu objemu realizovaných zakázek a prací a umožní jim lépe přizpůsobit své marketingové strategie podle aktuální situace na trhu. Výsledky jednotlivých studií rovněž přispějí k růstu transparentnosti stavebnictví v jednotlivých zemích,“ říká Jiří Vacek. Díky velkému množství získaných informací studie dokázala obsáhnout široké spektrum problémů – od aktuálních trendů v získávání zakázek až po názory odborníků na korupci v oboru. Mezi zajímavá témata patří také problematika vytížení kapacit, informačních zdrojů, četnosti a způsobů využití elektronických médií nebo jiných technologií. Důležité byly také názory zástupců společností na budoucnost českého stavebnictví a klíčové limitující faktory brzdící rychlejší rozvoj celého oboru. Studie čerpá i z firemních zkušeností a očekávání vlivu rozšiřující se Evropské unie a globalizace na české stavebnictví.

Jiří Vacek dále dodává: „První kroky jsme podnikli již v roce 2005, ovšem realizace výzkumu v takovém rozsahu by nebyla možná bez podpory velkého firemního partnera.“ Generálním partnerem se proto stala poradenská společnost KPMG Česká republika, která se dlouhodobě věnuje podpoře studentských aktivit a úspěšnému převádění akademických poznatků do praxe. A k takovým patří i Kvalitativní studie českého stavebnictví 2007. „Lepší možnosti pro uplatnění absolventů i studentů na trhu práce – to je hlavní výhoda, kterou vysokým školám přináší spolupráce se soukromým sektorem. Ne náhodou je společnost KPMG Česká republika, která má bohaté zkušenosti v oblasti profesního uplatňování studentů a absolventů v praxi, hlavním partnerem Vysoké školy ekonomické,“ říká Andreas Höfinghoff, partner společnosti KPMG Česká republika zodpovědný za oblast stavebnictví.

Metodologie výzkumuZákladem výzkumu českého stavebnictví bylo 310 rozhovorů se zástupci společností podnikajících v českém stavebnictví. „Z těch největších je možné jmenovat společnosti Skanska, Metrostav, Hochtief, Firesta,VCES nebo Průmstav,“ upřesňuje Jiří Vacek. Všichni zástupci firem odpovídali na čtyřicet otázek rozdělených do pěti různých oblastí, které jsou důležité pro kvalitativní analýzu aktuálního stavu a potencionální vývoj českého stavebnictví v dalších obdobích. „Jako poskytovatelé poradenských služeb v oblasti stavebnictví jsme velmi rádi přispěli ke vzniku této jedinečné analýzy, založené na rozhovorech se zástupci firem, kteří spoluurčují vývoj českého stavebnictví,“ dodává Andreas Höfinghoff, partner společnosti KPMG Česká republika.

Srovnání v rámci regionu zemí střední a východní EvropyProjekt Výzkum potenciálu stavebnictví v zemích střední a východní Evropy již proběhl kromě České republiky také na Slovensku, Ukrajině, Maďarsku a Estonsku. V současné době jsou k dispozici výsledky výzkumu z ČR a probíhá zpracování výsledků rozhovorů s lokálními společnostmi ze Slovenska, Maďarska, Ukrajiny a Estonska. Pro rok 2008 je plánována realizace výzkumu mimo uvedených zemí navíc v Polsku, Litvě, Lotyšsku a Estonsku. Dle edičního plánu je v pořádí další publikací Kvalitativní studie slovenského stavebnictví 2007, která bude publikována v průběhu září 2007. Studie dalších uvedených zemí budou poskytovány zcela bezplatně s měsíčními odstupy.

Nejzajímavější zjištění výzkumu týkající se stavebnictví v České republice naleznete v příloze Stavebnictví plné optimismu. Shrnutí výsledků Kvalitativní studie českého stavebnictví 2007Pro bližší seznámení s metodologií a cíli průzkumu - www.ceeconstruction.eu. Kompletní studie o českém stavebnictví je k dispozici zdarma po vyžádání na adrese kontakt@CeeConstruction.Eu nebo vacekjir@vse.cz