Sopouch je část komína, která propojuje spotřebič a komínový průduch.