Rodinný dům 6+1 v Průhonicích, do kterého by se měli na podzim nastěhovat jeho noví majitelé, už má i druhé nadzemní podlaží, a ačkoliv ještě nemá střechu, je již teď jasné, že jde skutečně o nový typ domu, který se od okolní zástavby bude lišit. Ale zpět ke stavbě… Soukromí a luxus nedaleko velkoměsta - první nadzemní podlaží). Nicméně, v něčem se technika stavby od předchozí etapy přeci jen liší. Před týdnem jsme stavbu opustili v okamžiku, kdy měla hotové stropy nad prvním podlažím (Soukromí a luxus nedaleko velkoměsta - stropy), a druhé podlaží vyrostlo právě na těchto stropech. Ty musí být ještě zhruba měsíc podepřeny kvůli statice. Po této době lze podepření částečně odebrat. Při výstavbě druhého podlaží nejprve, po zabetonování stropu nad prvním podlažím, stavebníci navezli zdicí materiál a stejně jako při vyzdívání nosného zdiva prvního podlaží založili nosné obvodové zdivo z cihel Porotherm šířky 40 centimetrů. (Toto zdivo bylo zvoleno z toho důvodu, že dobře akumuluje teplo, a tak zajišťuje rovnoměrné a přirozené klima ve vnitřním prostoru). Při vyzdívání vždy vrchní řadu zdiva zakryli fólií, aby zabránili promáčení cihel. Na rozdíl od prvního podlaží byla ale tentokrát část nosného zdiva rozšířena kvůli požadavkům architekta na 50 centimetrů do úrovně parapetů oken a cihelné vyzdívky zábradlí na terasách. Toto rozšíření vytvoří na fasádě deset centimetrů širokou římsu. Nad okny a francouzskými okny byly osazeny RONO překlady pro možnost osazení předokenních rolet. V první fázi stavebníci vyzdívali souběžně s obvodovými i vnitřní nosné zdi až do výšky pod ztužující věnec. Po vyzdění kompletního nosného zdiva mohli přistoupit k montáži bednění a následné betonáži ztužujícího železobetonového věnce druhého podlaží. Současně také vyzdívali zídku zábradlí teras. Po celou dobu výstavby 2. podlaží byl zabetonovaný strop podepřený v plném rozsahu. Předpisy pro výstavbu jsou stejné jako u prvního podlaží Pro vyzdívání zdiva druhého nadzemního podlaží platí stejné předpisy jako u vyzdívek prvního podlaží rodinného domu. Při zahájení vyzdívek je důležité přesné rozměření rohů domu a provedení kontrolního měření úhlopříčkou. Výškově je nutné zaměřit první řadu vyzdívek s maximální přesností. Při samotném provádění vyzdívek se musí dbát na dodržování jednotné tloušťky ložných spár, které se musí dodržet i přes nepřesnosti výrobních rozměrů zdicího materiálu v tolerancích 8 - 15 milimetrů. Tlustší nebo nerovnoměrně tlusté ložné spáry snižují pevnost zdiva a v důsledku rozdílných deformačních sil může dojít ke vzniku prasklin. Používá se výhradně tepelně izolační malta v rámci obvodového zdiva a ložná spára musí být plně promaltována. Důležité je rovněž dodržení minimálních přesahů cihel v jednotlivých řádcích. Překlady se osazují vždy na originální, nijak neupravovaný cihelný blok. Proti překlopení krajových překladů se k sobě zafixují pomocí rádlovacího drátu. Aby nevypadla vložená tepelná izolace mezi překlady, musí se lepit pomocí stavebního lepidla. Je nutné rovněž dbát na dodržení správné úložné délky překladů. -td- Související články Soukromí a luxus nedaleko velkoměsta - stropy Soukromí a luxus nedaleko velkoměsta - první nadzemní podlaží Soukromí a luxus nedaleko velkoměsta - izolace Soukromí a luxus nedaleko velkoměsta - počátek výstavby Soukromí a luxus nedaleko velkoměsta - financování Soukromí a luxus nedaleko hlavního města