Nový typ rodinného domu v Průhonicích, jehož stavbu podrobně sledujeme, jsme naposledy opustili v momentě, kdy bylo dokončeno druhé nadzemní podlaží. Zabetonovaný ztužující věnec 2. nadzemního podlaží nechali stavebníci několik dní „zrát“, aby jej při následné montáži krovu nepoškodili. Poté přistoupili k samotné montáži. Stavba krovu Z výrobny dřevěných konstrukcí se na stavbu dovezly hotové jednotlivé vazníky, které byly zvoleny z důvodů ekonomických. Jsou to fošny tloušťky 50 milimetrů spojené pomocí ocelových spon s prolisovanými trny. Pomocí autojeřábu stavebníci vazníky osadili na věnec - nejprve byl rozměřen a osazen středový trojúhelníkový vazník a k němu byly přisazovány další lichoběžníkové vazníky v osových vzdálenostech zhruba jednoho metru. V rozích střechy byly osazeny krajové a námětkové vazníky. Každý jednotlivý dílec byl ukotven k věnci pomocí ocelových kotev a vazníky mezi sebou zavětrovány. Z důvodu nízkého sklonu střechy se na osazené vazníky provedl prkenný záklop střechy. Velkým pomocníkem při provádění záklopu byla pneumatická hřebíkovačka. Stavba byla úspěšně dokončena a manželé jsou opět o krok blíže k vysněnému bydlení. Pro ostatní, kteří si rovněž staví dům a čeká je stavba krovu, je tu ještě pár doporučení. Co je důležité při stavbě krovů Vrchní hrana železobetonového věnce musí být srovnána s co největší přesností pro uložení vazníků. Mezi dřevěnou konstrukci a železobetonový věnec se z důvodu zamezení pronikání vlhkosti do dřeva vloží pás nepískované lepenky. Všechny dřevěné prvky krovu je nutné opatřit ochranným nátěrem nebo napuštěním proti hnilobě a dřevokaznému hmyzu. Do těchto nátěrů se přidávají barviva pro možnost kontroly. Vlhkost dřeva montovaného na stavbě nesmí překročit 18 %. Použité dřevo nesmí být zabudováno, pokud vykazuje zbytky kůry a lýka. Máte-li dřevěný krov, ošetřete jej proti vlhkosti, hnilobě a škůdcům! Při montáži příhradových vazníků je velmi důležité dbát na jejich přesné osazení vyhotovené dle předchozího rozměření, které je provedeno v souladu s projektovou dokumentací. Jedná se především o dodržení stejných přesahů konstrukce přes obvodové zdivo ve vztahu k následnému kvalitnímu a jednotnému provedení venkovního podbití říms a podhledů. Pokud se krbový komín vyzdívá až dodatečně (jako v případě tohoto rodinného domu), je nutné v místě prostupu komínu střešní konstrukcí neosazovat žádný nosník ani zavětrování. Tím se předejde mnoha následným komplikacím. Dřevěné sbíjené příhradové vazníky mají řadu výhod proti klasickému krovu, pokud ovšem neplánujete v podkroví bydlení. Důvody, proč použít při stavbě vazníky:

  • Jsou použity slabší profily řeziva.
  • Doba montáže se zkrátí tím, že je na stavbu dovezen polotovar.
  • Příhradové nosníky lze využít i při velkých rozpětích stavby při minimální spotřebě řeziva.
  • Konstrukci krovu navrhuje počítač, který je napojený na výrobní linku.
  • Počítačový návrh zaručuje přesnost a rovinnost horních pásnic vazníku a následně i celého krovu. -td- Související články Soukromí a luxus nedaleko velkoměsta - 2. nadzemní podlaží Soukromí a luxus nedaleko velkoměsta - stropy Soukromí a luxus nedaleko velkoměsta - první nadzemní podlaží Soukromí a luxus nedaleko velkoměsta - izolace Soukromí a luxus nedaleko velkoměsta - počátek výstavby Soukromí a luxus nedaleko velkoměsta - financování Soukromí a luxus nedaleko hlavního města