Zatímco v bytových domech se stavebníci v 99 % rozhodnou pro okna plastová, v rodinných domech zvítězí mnohdy dřevěná okna. A nejinak tomu bude také v případě průhonického rodinného domu s dispozicí 6+1, jehož výstavbu již řadu týdnů podrobně sledujeme.

Autor: archiv Autor: archiv
V době, kdy bylo dokončeno zdění obvodových zdí, přijeli zástupci výrobce oken zaměřit stavební otvory pro okna a francouzská okna, aby je mohli zadat do výroby. Zhruba po čtyřech týdnech byla okna vyrobena a dodána na stavbu, kde je montážníci – specialisté osadili.

Okna v barvě medu Pro tento rodinný dům investor rozhodl, že budou osazena dřevěná eurookna v medové barvě od výrobce AQ okna, typ EURO IV – 68. Tato okna jsou vyrobena z dřevěného lepeného hranolu, který zabezpečuje dokonalou tvarovou stálost výrobku. Tento hranol je slepen ze tří lamel. Jako materiál bylo zvoleno smrkové dřevo. Povrchová úprava rámů je provedena lazurovací barvou Glasurit. Okna jsou zasklena izolačními dvojskly, která jsou plněna argonem. Tato dvojskla mají součinitel prostupu tepla U = 1,1 W/m2.K. Distanční rámečky dvojskel jsou z plastu,

Autor: archiv Autor: archiv
který zabraňuje vzniku tepelného mostu po obvodu skel. Velmi důležitou součástí dřevěných oken (a nejen těch) je i těsnicí systém. Skládá se ze dvou trvale elastických silikonových profilů, které zabraňují zatékání při dešti a průniku větru do domu.

Osazení oken Nejdříve řemeslníci vyjmuli křídla oken a označili přesnou polohu rámů oken a francouzských oken a tu uklínovali k obvodovému zdivu. Zvláště u francouzských oken se musí dbát na správnou výšku v návaznosti na čistou podlahu. Správně osazené rámy se následně pomocí plechových kotevních pásků upevnily. K upevnění posloužily kotvy do voštinového zdiva. Pak přišlo na řadu přeměření, zda nedošlo k nějakému nechtěnému posunu. Na závěr celé montáže se rámy oken zapěnily polyuretanovou pěnou, která nesmí obsahovat bitumen. Po vytvrdnutí PU pěny se „dopěnila“ místa po podložkách a klínech.

Autor: archiv Autor: archiv

V případech, kde stavebníkům nevycházela výška parapetu na skladebný rozměr cihel Porotherm, prostor pod rámem vyplnili extrudovaným polystyrenem tloušťky 5 centimetrů, aby zamezili vzniku tepelných mostů. Na závěr montáže se okna seřídila.

Co se nesmí zanedbat Při osazování oken je nutné zachovávat stejnou vzdálenost od líce zdiva, aby následně namontované parapety nebyly každý jinak široký nebo se nesbíhaly. Při montáži rolet do RONO překladů by se také nemusel vejít nábal rolety do určeného „kastlíku“. Protože se eurookna montují při provádění hrubé stavby, je nutné rámy a skla zakrýt a zabezpečit je proti poškození (ne ale celá okna hermeticky uzavřít nějakými lepenkami, které při odstraňování poškodí lazuru rámu). Při kotvení rámů dveří je třeba věnovat zvláštní pozornost místu u horního závěsu, aby nedošlo k uvolnění a sesednutí křídla. Při montáži kotev je maximální povolená rozteč mezi jednotlivými kotevními body 700 mm. Vzdálenost kotevních bodů od rohů a sloupků nesmí být větší než 150 mm.
Dílo se zdařilo. Okna byla osazena, ale zatím bez kování, a to z důvodu, aby nebylo poškozeno další výstavbou.

V dalším pokračování nahlédneme pod podlahu - zaměříme se nejen na samotnou izolaci podlah, ale také na vytápění.

-td-

Související články Soukromí a luxus nedaleko velkoměsta - rozvody Soukromí a luxus nedaleko velkoměsta - zateplení střechy Soukromí a luxus nedaleko velkoměsta - střecha Soukromí a luxus nedaleko velkoměsta - krovy Soukromí a luxus nedaleko velkoměsta - 2. nadzemní podlaží Soukromí a luxus nedaleko velkoměsta - stropy Soukromí a luxus nedaleko velkoměsta - izolace Soukromí a luxus nedaleko velkoměsta - počátek výstavby Soukromí a luxus nedaleko velkoměsta - financování Soukromí a luxus nedaleko hlavního města