V rodinném domě Progres 8 v Průhonicích, jehož postupnou stavbu sledujeme v našem seriálu, byly použity pro koupelny, komory, kuchyň a vstupní chodbu keramické dlažby, o kterých jsme již psali, a ve všech ostatních obytných místnostech lamelová plovoucí třívrstvá dřevěná podlaha v barvě javoru. Javorová barva na plovoucích podlahách skvěle ladí se stejnou barvou interiérových dveří a doplňuje další zařizovací předměty v interiéru, aby celek působil navýsost esteticky. Kdy se rozhodujeme o podlaze Volbu typu podlahové krytiny je třeba si ujasnit již ve fázi přípravy před betonáží podlah, protože každý typ podlahové krytiny má jinou tloušťku, a tomu je třeba přizpůsobit i výšku podlahového potěru při betonáži tak, aby na závěr po položení všech podlahových krytin nevznikly drobné výškové rozdíly. Důležité je počítat s těmito výškami i při montáži schodiště, aby všechny výšky schodišťových stupňů byly stejné. Jak na montáž lamelové podlahy Důležitou podmínkou pro montáž lamelové podlahy je mít rovný pevný podklad, který musí být vyzrálý a suchý. Je tedy nutno znát množství vlhkosti v podkladu a ta se dá změřit (zanedbání této podmínky může a zpravidla má za důsledek absolutní znehodnocení vlastní lamelové podlahy, přičemž oprava znamená kompletní demontáž lamel a použití nových, navíc hrozí i možnost vzniku plísní pod lamelami).

Důležitá pravidla pro pokládku 1. suchý a rovný podklad 2. dilatace od stěn a podlah (min. 10 mm) 3. dodržení správné skladby (parotěsná fólie a kročejová izolace) 4. rozmyšlený směr pokládky a rovnoběžné založení lamel vůči stěnám 5. přesahy mezi lamelami 40 – 60 cm min.

Po vyschnutí podkladu na určenou hodnotu (podle doporučení výrobců) je možno přistoupit k vlastní pokládce. Pokud by podklad nebyl rovný, je potřeba jej nejdříve vyrovnat pomocí vhodné podlahové (nejlépe samonivelační) stěrky. Nejprve se na podklad položí parotěsná zábrana, která zajistí ochranu vlastní lamely proti jakékoli vlhkosti, která by mohla být v podkladu. Následně je položena kročejová izolace (v našem případě Mirelon, tloušťky 2 mm). Poté se provádí vlastní pokládka jednotlivých lamel tak, aby se spoje jednotlivých lamel mezi sousedními řadami překrývaly minimálně o 40 - 60 centimetrů. (U některých lamel je ještě nutné je mezi sebou vzájemně lepit vhodným lepidlem, modernější jsou uzpůsobeny speciálním zámkem k zaklapnutí do sebe a nelepí se.) Podlaha v novém průhonickém rodinném domě byla uzpůsobena na naklapnutí. Je důležité si také dobře rozmyslet směr pokládky v závislosti na dopadu světla od oken.

Podlaha je nazývána „plovoucí“, a tak je nutno dodržet dilataci od všech pevných stěn (pomocí klínků tak, aby se daly lamely vyrovnat rovnoběžně a zároveň byla zajištěna dilatační spára minimálně 10 mm). Hotová podlaha se v závislosti na teplotě a vlhkosti prostředí mírně roztahuje a „pracuje“, proto by v případě nedodržení dilatací od stěn došlo k zborcení celé plochy podlahy. Totéž je třeba dodržet i u přechodů na jiný druh podlahové krytiny (např. dlažby). Všechna tato místa lze velice pěkně ošetřit použitím speciálních podlahových lišt (jak soklových, tak přechodových) nebo krycích rozet, které se vyrábějí v provedeních dle příslušné podlahy nebo velice podobných. Když budeme topit podlahou V případě pokládky lamelové podlahy v místnosti s podlahovým vytápěním je bezpodmínečně nutné nejprve provést nátop tohoto vytápění dle předepsané topné křivky (detaily dle dodavatele vytápění), a teprve po provedení a ukončení tohoto postupného nátopu lze započít s vlastní pokládkou plovoucí podlahy. Jaké další podlahy můžete v domě mít Kromě zmíněných plovoucích podlah můžete do rodinného domu zvolit také keramické dlažby. Ty jsou ideální pro koupelny, WC, kuchyně, komory, vstupní chodby neboli všude tam, kde očekáváte vlhkost a snadnou údržbu při větším znečištění. Dále přicházejí v úvahu parkety či vlysové podlahy z masivu – ty jsou sice nádherné, ale také finančně velmi náročné. A nesmíme zapomenout ani na klasické koberce nebo speciální moderní lina.

-td- Foto: Central Group

Související články: Soukromí a luxus nedaleko velkoměsta - dveře v barvě javoru Soukromí a luxus nedaleko velkoměsta - terénní úpravy Soukromí a luxus nedaleko velkoměsta - přípojky Soukromí a luxus nedaleko velkoměsta - dlažba Soukromí a luxus nedaleko velkoměsta - výmalba a nátěry Soukromí a luxus nedaleko velkoměsta - kompletace Soukromí a luxus nedaleko velkoměsta - fasáda a dřevěný obklad Soukromí a luxus nedaleko velkoměsta - obklady a dlažby Soukromí a luxus nedaleko velkoměsta - štukové omítky Soukromí a luxus nedaleko velkoměsta - dvojgaráž Soukromí a luxus nedaleko velkoměsta - vnitřní omítky Soukromí a luxus nedaleko velkoměsta - topeni v podlaze Soukromí a luxus nedaleko velkoměsta - rozvody Soukromí a luxus nedaleko velkoměsta - okna Soukromí a luxus nedaleko velkoměsta - zateplení střechy