Zatímco minule jsme se věnovali zateplení střechy rodinného domu 6+1 v Průhonicích, dnes se přesuneme dovnitř, abychom mohli sledovat, jak si řemeslníci poradí s instalací vnitřních rozvodů. O tom, jak jsou rozvody důležité, netřeba nikoho přesvědčovat. Nový majitel domu je ale neuvidí, protože je zanedlouho skryje omítka, proto dostane od developera celou fotodokumentaci podomítkvoých rozvodů na CD disku. Ale nepředbíhejme a hurá do práce…

Po vyzdění vnitřních příček nastoupili instalatéři a elektrikáři, aby provedli montáž hrubých rozvodů. V betonech základů a stropů měli osazené „kastlíky“ pro prostupy vedení, takže nemuseli namáhavě probourávat tyto konstrukce.

rozvody rozvody1 rozvody2 Použitý materiál Elektroinstalace byla vedena měděnými vodiči CKY, zásuvky a vypínače byly použity od firmy ABB v provedení Tango. Pro rozvody studené a teplé vody byly zvoleny polypropylenové trubky Hostalen se svařovanými spoji, pro všechny odpadní roury a kanalizační stoupačky hrdlové polypropylenové roury HT - systém a pro připojení sifonů tvarovky HT SW.
rozvody3 rozvody4 rozvody5
Montáž rozvodů vodovodu a kanalizace Podle schválené projektové dokumentace rozkreslili řemeslníci na zdivo křídou jednotlivé trasy rozvodů a pomocí ruční elektrické drážkovačky tyto trasy prořízli do dané hloubky a odsekali. Do takto připravených rýh a částečně v konstrukci podlahy podél zdiva se nejprve provedly hrubé rozvody vodovodního potrubí a kanalizace. Potom byly řádně proměřeny vývody zařizovacích předmětů (osazení nádrží pod závěsné rozvody6WC a bidet, osazení nástěnek pod vodovodní baterie a výšky odpadního potrubí k umyvadlům, sprchovému koutu, vaně a závěsný plynový kotel) a rozvody vodovodu byly po celé trase zaizolovány návleky na trubní vedení na bázi polyetylenu, a to z důvodu rosení potrubí u studené vody a tepelných ztrát u TUV. Ukončení rozvodů potrubí bylo pak provedeno nástěnným rohovým nebo přímým ventilem. Pro budoucí kontrolu spotřebované vody byla osazena vodoměrná sestava, která v průhonickém rodinném domě byla umístěna do předem připravené niky v garáži. Současně s rozvody vodovodu bylo provedeno odkanalizování rodinného domu. Do připravených drážek byly umístěny stoupačky, které jsou odvětrány nad střešní rovinu. Kvůli zamezení šíření hluku ze svislého potrubí na ně řemeslníci navlékli izolaci s tloušťkou stěny 13 milimetrů.
rozvody7 rozvody8 rozvody9
Montáž elektrorozvodů Montáž elektroinstalačních rozvodů v průhonickém domě byla provedena v souladu s určenými elektroinstalačními zónami, jejichž popis je součástí dokumentace. Umístění zásuvek a vypínačů bylo rovněž určeno projektovou dokumentací. Veškerá elektroinstalace byla svedena do domovního rozvaděče, který je umístěn za vchodovými dveřmi. V tomto rozvaděči jsou osazeny jističe pro jednotlivé okruhy světel a zásuvek a také proudové chrániče pro zásuvky v koupelnách. V každém pokoji bude zásuvka pro televizi a pro telefon. Přívody k těmto zásuvkám byly zatím jen vytrubkovány s protahovacím drátem a později, při kompletaci, budou těmito trubkami protaženy příslušné kabely. Ukončení světelných a zásuvkových kabelů bylo provedeno v krabicích připravených pro konečnou kompletaci. Světelné rozvody byly ukončeny svorkovnicí a v místech předpokládaných závěsných svítidel se osadily tzv. „lustrháky“. Ve vstupní hale byl ještě instalován rozvod domovního zvonku a provedlo se vytrubkování pro možné osazení domácího telefonu s možností venkovního kamerového systému. Po provedení vnitřních hrubých rozvodů elektroinstalace, zdravotechniky a ÚT se jako poslední provedla instalace vnitřních rozvodů centrálního vysavače a kabeláže pro zabezpečovací techniku, a to jako poslední proto, aby se dalším provozem tyto rozvody neporušily. Pokud stavíte dům sami Ve chvíli, kdy se řeší základní věci nezbytné pro fungování nemovitosti, se záležitosti kolem telefonů, televize a počítačů mohou jevit jako malicherné. Avšak opak je pravdou, protože ve stádiu hrubé stavby je natažení „několika drátů“ poměrně triviální záležitostí. Málokdo si může být úplně jist, že v některé z místností nebude chtít za pět let připojit televizi, telefon nebo počítač. Pokud někomu vadí zbytečné množství zásuvek, může nechat dráty schované v neosazených krabicích ve zdi a vnější panel nechá osadit, až se pro to rozhodne.

Na co si dát pozor!
  • Před zaizolováním, zazděním (popř. zabetonováním) provedených hrubých instalací vody a odpadů je nutné provést tlakovou zkoušku a zkoušku těsnosti dle ČSN.
  • Veškeré izolace potrubí nesmí být poškozené nejen z důvodu možných tepelných ztrát, ale i pro možnost dilatace potrubí od zdiva a betonu.
  • Důležité je opravdu pečlivě a svědomitě dodržovat důslednou kontrolu správnosti provedení - pak nemusí mít nový majitel domu obavy, že v místech, kde si chce například p