Autor: archiv Po dostatečném vytvrdnutí betonových podlah, jejichž realizaci jsme sledovali v minulém díle seriálu, přišly v rodinném domu 6+1 v Průhonicích na řadu vnitřní hrubé omítky. Omítky vznikaly pomocí strojní omítačky. Nejdřív stavebníci omítli svislé pruhy, pak všechny plochy a po zatuhnutí srovnali omítky do požadované rovnosti.

Před zahájením samotných omítacích prací stavebníci zkontrolovali omítané zdivo - vyplnění ložných spár v celé ploše zdiva, styčných spár v rozích, u napojení vnitřních nosných stěn a příček. Po řádném zaomítání rozvodů elektro a zdravotechniky byly zahájeny samotné přípravné práce pro omítání. Postup krok za krokem

Autor: archiv Autor: archiv
Nejprve řemeslníci napenetrovali betonové prvky ve stropech a u přechodu materiálů. V místech, kde dochází k většímu pnutí, byla natažena takzvaná perlinka, která slouží k lepší přilnavosti omítek. V místě napojení okenního rámu na omítku byla osazena systémová APU lišta, která brání vzniku trhlin v tomto místě a tvoří estetické zakončení omítky. Součástí profilu této lišty je odlamovací část, na kterou se upevňuje krycí igelitová fólie. Na všech rozích a kolem okenního otvoru byly osazeny systémové rohové lišty, které slouží jako ochrana rohů omítky a zároveň jako omítníky při omítání. Po zalepení oken byly zahájeny práce na omítkách.

Autor: archiv Autor: archiv
Veškeré omítky v rodinném domě Progres 8 byly provedeny pomocí strojní omítačky, a to tak, že nejdřív se omítly svislé pruhy (tzv. platle), které se srovnaly do svislice a do roviny. Následně se omítly všechny plochy a po zatuhnutí se pomocí hliníkových latí srovnaly do požadované rovnosti. Pro omítání vnitřních hrubých omítek stavebníci použili suchou maltovou směs od firmy Sakret, na rohy systémové rohové lišty, u oken zakončovací plastové APU lišty.

Postup při omítání
  • krabičky pro vypínače a zásuvky je nutné zakrýt
  • na rohy stěn se osadí systémové rohové lišty, které slouží jako ochrana rohů před poškozením
  • nejprve se omítne strop a následně stěny
  • ostění u oken se provádí tak, aby bylo kolmé k ploše okna
  • omítané stěny musí být navzájem na sebe kolmé (zejména v koupelnách a v kuchyni by nerovnosti mohly vyvolat nepříjemnosti)
  • větrání je nutnost - při zrání omítek se do prostoru dostává velké množství vypařované vlhkosti, která se může dostat i mezi igelitové zakrytí oken a rám okna, proto je třeba větrat, aby nedošlo k poškození dřevěných rámů oken.
Rady pro všechny aneb Je třeba si ohlídat Autor: archiv Pokud se omítá před betonáží podlah, což ovšem není případ průhonického rodinného domu, do něhož se již brzy nastěhují mladí manželé, je třeba dbát na to, aby se při posouvání montážního lešení nepoškodily rozvody, které jsou vedeny na hrubé podlaze. Správná tloušťka omítky se pohybuje okolo 1,5 centimetru, proto se musí ohlídat rovinatost již při zdění. Drážky po vedení instalací se obvykle zazdívají s několikadenním předstihem, aby při omítkách nevytvrdávala několikacentimetrová vrstva najednou - vznikaly by trhliny. Přes tyto drážky se osazuje perlinka. Pokud se omítají betonové konstrukce, jako je tomu v případě domu v Průhonicích, je nutné tyto betonové plochy ošetřit penetrací určenou výrobcem omítkové směsi a styk se zdivem vyztužit opět perlinkou. Vnitřní omítky jsou tedy hotové a mladí manželé opět o krok blíž ke svému novému domu a v příštím pokračování, ve kterém se zaměříme na garáž, se mu přiblíží ještě více. -td- Foto: Central Group

Související články: Soukromí a luxus nedaleko velkoměsta - topeni v podlaze Soukromí a luxus nedaleko velkoměsta - rozvody Soukromí a luxus nedaleko velkoměsta - okna Soukromí a luxus nedaleko velkoměsta - zateplení střechy Soukromí a luxus nedaleko velkoměsta - střecha Soukromí a luxus nedaleko velkoměsta - krovy Soukromí a luxus nedaleko velkoměsta - 2. nadzemní podlaží Soukromí a luxus nedaleko velkoměsta - stropy Soukromí a luxus nedaleko velkoměsta - izolace Soukromí a luxus nedaleko velkoměsta - počátek výstavby Soukromí a luxus nedaleko velkoměsta - financování Soukromí a luxus nedaleko hlavního města