Hrubou stavbu nového rodinného domu v Průhonicích jsme opustili v momentě, kdy pokrývači skončili na střeše svou práci. Dnes se podíváme na práce uvnitř domu – na vyzdívání příček a stavbu schodiště. Tak jdeme na to… Autor: archiv Autor: archiv Po čtyřech týdnech od zabetonování stropu nad prvním nadzemním podlažím mohli stavebníci demontovat podstojkování a začít s vyzdíváním příček v 1. a 2. podlaží. Před založením příček bylo vše velice důkladně rozměřeno, aby budoucí místnosti měly pravoúhlé kouty. Zvláště v koupelnách a v kuchyni by se tyto nedostatky vzniklé nesprávným rozměřením zvýraznily. Pro samotnou stavbu všech nenosných příček byly pak použity příčkovky Porotherm tloušťky 11,5 centimetrů. Ty byly zvoleny především z důvodů zvukoizolačních a technických (snadnější umisťování instalací) - příčkovky mají stejně jako obvodové zdivo pero a drážku a díky tomu se neprovádí maltování svislých styčných spár. Stavebníci byli tedy všude tam, kde bylo použito příčkovek, ušetřeni maltování svislých styčných spár. Zato tam, kde Autor: archiv bylo nutné použít řezaných cihel, již svislé spáry maltovat museli. Při vyzdívání příček stavebníci vynechali otvor požadovaných rozměrů pro osazení obloukových zárubní. Nade dveřními otvory osadili překlady. Minimální uložení pro osazení překladů u nejmenšího rozpětí je 12,5 centimetrů. Příčky v prvním nadzemním podlaží byly dozděny až ke stropu, kde je stavebníci uklínovali a spáru vyplnili maltou. Ve druhém nadzemním podlaží byly příčky ukončeny přibližně 2 centimetry pod spodní hranou vazníků. Příčky byly ukotveny k ostatnímu zdivu zazděním do vyřezaných kapes.

Co je důležité při vyzdívání – rady pro každou stavbu • Pokud stavíte nebo hodláte stavět rodinný dům, odborníci doporučují, abyste při vyzdívání příček proměřovali stěny vždy z jedné strany z důvodu možných nepřesností zdíciho materiálu. Ukončení příček v 2. nadzemním podlaží musí být odděleno od konstrukce krovu, aby nedocházelo ke vzniku trhlin ve zdivu z důvodu povoleného průhybu krovu. • Každá příčka musí být ukotvena k ostatnímu zdivu. Pro jejich ukotvení existuje více možností: 1. Do každé druhé spáry lze vložit ocelovou nerezovou kotvu a styčná spára se v tomto spoji promaltuje – takzvaný spoj natupo. 2. Příčky se kotví zazděním do vyřezaných kapes. • Otvory pro dveře se nechávají větší, než je samotný rozměr dveří, a to přibližně o 5 centimetrů na každou stranu. (Například u dveří rozměru 800 mm/1970 mm se vynechá otvor 900 mm/2020 mm.) Při osazování překladů je nutné dodržovat směr nahoru dle vyznačených šipek na výrobcích z důvodu jednostranného armování.
I schodiště se stihlo Autor: archiv Autor: archiv Současně s vyzdíváním příček se budovalo také vnitřní schodiště. I zde samotné stavbě předcházelo přesné vyměření. Po přesném zaměření pak stavebníci po obvodu schodišťového ramena vyřízli do nosného zdiva drážku pro vetknutí schodiště do hloubky 15 centimetrů. Do drážky v obvodovém Autor: archiv Autor: archiv zdivu osadili pás polystyrenu o tloušťce 3 centimetry, aby zamezili vzniku tepelného mostu. Následně připravili podpěrnou konstrukci pro bednění a poté bednění schodišťových ramen a mezipodesty. Do takto připravené tesařské konstrukce se vyvázala armatura dle projektové dokumentace a vybednily jednotlivé schodišťové stupně. Stupně betonovali do úrovně –15 milimetrů pro osazení čisté podlahy.

Co je důležité při stavbě schodiště Před betonáží schodiště je nutné zachovat čistotu v bednění. Beton se musí vibrovat. Vyplatí se ponechat bednění podstupnic co nejdéle, aby se ochránily hrany stupňů. Schody si lze také nechat vyrobit v panelárně a na stavbě je pouze osadit. V tomto případě se osazují autojeřábem ještě před montáží krovu.
…A dům nabyl nových rozměrů. Jak stavba pokračovala dál… O tom opět příště. Související články Soukromí a luxus nedaleko velkoměsta - stavba střechy Soukromí a luxus nedaleko velkoměsta - krovy Soukromí a luxus nedaleko velkoměsta - 2. nadzemní podlaží Soukromí a luxus nedaleko velkoměsta - stropy Soukromí a luxus nedaleko velkoměsta - první nadzemní podlaží Soukromí a luxus nedaleko velkoměsta - izolace Soukromí a luxus nedaleko velkoměsta - počátek výstavby Soukromí a luxus nedaleko velkoměsta - financování Soukromí a luxus nedaleko hlavního města