Stavba rodinného domu 6+1 v Průhonicích, který si vybral jako oázu soukromí mladý manželský pár, je pod střechou - je položena střešní krytina a do rodinného domu nezatéká. Dokonce jsou vyzděné i příčky a postavené schodiště. Nadešel tedy čas, kdy je potřeba provést zateplení střechy. Autor: archiv Autor: archiv Ačkoliv stavbu domu Progres 8 sledujeme podrobně již řadu týdnů, připomeňme si, že červená střecha tohoto rodinného domu má krytinu z velkoformátových betonových tašek Bramac. Střecha je takzvaného stanového typu a má sklon 18 stupňů. Celá střešní krytina je postavena ze systémových prvků včetně difuzní podstřešní fólie. Autor: archiv Autor: archiv Pro zateplení střechy následně stavebníci použili desky z minerální vlny Orsil N, tloušťky 2 x 100 milimetrů, které osadili mezi vodorovné pásnice vazníků střechy. (Tepelně izolační čedičová vata Orsil je materiál vhodný pro tepelné i hlukové izolace podkroví - v zimě chrání před pronikáním mrazu a v letním horkém počasí zabraňuje prostupu tepla do podkroví.) Montáž tepelné izolace Autor: archiv Autor: archiv Montáž byla provedena deskami izolantu uříznutými na šířku o 1 – 2 centimetry větší, než je rozměr mezi vazníky, který stavebníci vyplnili izolantem. Druhou deseticentimetrovou vrstvu položili přes první tak, že překrývala i spodní pásnice vazníků. Aby zamezili vypadnutí desek tepelné izolace z prostoru mezi vazníky, jistili je vypnutím ocelových strun, kotvených na spodní plochu pásnice vazníků. Tepelná izolace byla osazena v celé ploše a ukončena až s venkovní hranou obvodové zdi. Autor: archiv Autor: archiv Po překontrolování zateplení pod tepelnou izolaci stavebníci upevnili parotěsnou zábranu Jutafol N 140, která přispívá k zachování dlouhodobé funkce tepelných izolací zejména tím, že zabraňuje pronikání vodních par z vnitřního prostředí do tepelných izolací. Spojování jednotlivých pruhů parotěsné zábrany, včetně přichycení a parotěsného provedení, k ostatním konstrukcím stavebníci provedli pomocí spojovacích pásků Jutafol SP 1. Pruhy parotěsné zábrany byly uchyceny k dřevěné konstrukci vazníků pomocí sponkovačky. Parotěsnou fólii Jutafol N 140 aplikovali v celé ploše kromě koupelen. Tam použili Jutafol N AL z důvodu vyšší parotěsné schopnosti. Autor: archiv Autor: archiv Tímto způsobem tedy byla střecha zaizolována a stavebníci se mohli vrhnout na další práci – instalaci vnitřních rozvodů. Jak jim šla práce od ruky, si popíšeme opět příště, nyní již jen pro všechny ty, kteří staví nebo se na stavbu rodinného domu chystají, shrneme, co se nesmí při zateplování střechy opomenout.

Co je při zateplování střechy důležité
  • Zateplení krovu je nutné vždy provádět až po zajištění objektu proti možnosti zatékání, protože tepelná izolace při zvlhnutí ztrácí své tepelně izolační vlastnosti.
  • Je třeba dbát na vyplnění všech mezer, aby se zabránilo vzniku tepelných mostů.
  • Při zateplování šikmých střech je vhodné dávat mezi krokve v místě vnějšího líce obvodové zdi zarážky, aby se zamezilo případnému sesutí tepelné izolace (aby časem nesjížděla).
  • Při montáži střešních oken se musí okolo těchto oken vyplnit tepelná izolace s velkou pečlivostí.
  • Náhrada systémových spojovacích pásků jinými spojovacími lepicími prvky (obyčejnými lepenkami) se nedoporučuje, dochází k vysychání lepicí části a naleptávání parotěsné fólie, a tím ke ztrátě funkce parotěsné zábrany.
  • Veškeré prostupy se musí zaizolovat. Při dnešních cenách tepelné energie se vyplatí zamezit úniku tepla dostatečnou tloušťkou tepelné izolace a pečlivým provedením.
Související články Soukromí a luxus nedaleko velkoměsta - střecha Soukromí a luxus nedaleko velkoměsta - krovy Soukromí a luxus nedaleko velkoměsta - 2. nadzemní podlaží Soukromí a luxus nedaleko velkoměsta - stropy Soukromí a luxus nedaleko velkoměsta - izolace Soukromí a luxus nedaleko velkoměsta - počátek výstavby Soukromí a luxus nedaleko velkoměsta - financování Soukromí a luxus nedaleko hlavního města