Sousedské vztahy mohou být problematické a ne vždy je možná rozumná komunikace. Občanský zákoník se proto pokusil řešení těchto sporů zjednodušit následovně: co je na sousedově pozemku, je sousedovo, co se najde na pozemku vašem, je vaše, ať to spadlo odkudkoli. Švestky tedy sesbírejte a udělejte z nich koláč a na oplátku se smiřte s tím, že budete celý podzim shrabovat listí.

Zahrada a sousedé Autor: Shutterstock.com Autor: Shutterstock.com

Trochu to připomíná pohádku o chytré horákyni, kde se hříbě nalezené pod hřebcem přisoudilo majiteli hřebce. Český zákon se však týká jen plodů a listí ze stromů rostoucích v blízkosti plotu. Jestliže na váš pozemek přesahují i větve a kořeny sousedova stromu, měli byste souseda nejprve slušně vyzvat, aby je odstranil. Pokud tak v přiměřené době neučiní, můžete je "šetrným způsobem" odstranit sami. Zákon vás schválně nabádá k šetrnosti - na základě zkušeností z praxe se totiž předpokládá, že se člověk k cizímu majetku chová mnohem nešetrněji než k vlastnímu.

Pokud sousedův strom roste v těsné blízkosti plotu a výrazně vám stíní do zahrady, můžete dokonce požádat o jeho úplné odstranění. Nesmí jít ovšem o strom chráněný. Se žádostí neuspějete ani v případě, je-li na sousedním pozemku les nebo sad, případně tvoří-li stromy rozhradu. Za rozumnou vzdálenost od plotu pro vysazení třímetrových a vyšších stromů se považují 3 m, menší stromy by měly být sázeny alespoň 1,5 m od hranice pozemku.

Zahrada a sousedé Autor: Shutterstock.com Autor: Shutterstock.com

V případě keřů a ostatních rostlin se žádné cavyky nedělají, ty můžete ze své strany stříhat a upravovat, jak je vám libo. Jediné, s čím opravdu nic neuděláte, budou sousedovy kočky promenádující se po vaší zahradě, jako by jim patřila. Je to považováno za jejich přirozenost a nikdo jim nemůže bránit ve svobodě pohybu - ani český zákon.

Paragraf § 1016/1 občanského zákoníku:
(1) Plody spadlé ze stromů a keřů na sousední pozemek náleží vlastníkovi sousedního pozemku. To neplatí, je-li sousední pozemek veřejným statkem.
(2) Neučiní-li to vlastník v přiměřené době poté, co ho o to soused požádal, smí soused šetrným způsobem a ve vhodné roční době odstranit kořeny nebo větve stromu přesahující na jeho pozemek, působí-li mu to škodu nebo jiné obtíže převyšující zájem na nedotčeném zachování stromu. Jemu také náleží, co z odstraněných kořenů a větví získá.
(3) Části jiných rostlin přesahující na sousední pozemek může soused odstranit šetrným způsobem bez dalších omezení.