Sousoší je několik soch spojených do jednoho celku.