Předmětem projektové architektonické soutěže je zpracování soutěžního návrhu na urbanistické, architektonické, technické a provozní řešení nové budovy Národní Knihovny ČR v Praze.Národní knihovna České Republiky ve spolupráci s UIA (Union Internationale des Architectes) a International Union of Architects vyhlásila v souladu se standardními regulativy pro mezinárodní soutěže v architektuře a územním plánování UNESCO spolu s UIA pokyny pro mezinárodní soutěže a územní plánování, s přihlédnutím k ustanovení §27, 74 i následujícím zákona č.40/2004 Sb. O veřejných zakázkách, v souladu se zákony platnými v České republice a to zejména:

    * v souladu se zákonem č. 360/ 1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě ve znění změn a doplňků,    * v souladu s ustanoveními zákona č.50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. zákona č. 262/1992 Sb., zákona č. 43/1994 Sb., zákona č. 19/1997 Sb. a zákona č.83/1998 Sb.,      a v souladu s ustanoveními zákona 121/2000 Sb., o právu autorském, právech souvisejících s právem autorským a změně některých zákonů

mezinárodní projektovou architektonickou soutěž na zpracování návrhu a vyhledání zhotovitele projektové dokumentace nové stavby Nová budova Národní knihovny České Republiky v Prazena adrese Třída Milady Horákové, Praha 7 - Letná.

Řádní členové poroty

Paní Zaha Hadid, architektka, Velká Británie

Pan Dominic Perrault, architekt, zástupce UIA, Francie

Paní Irene Wiese-von Ofen, architektka, zástupkyně UNESCO, Spolková republika Německo

Paní Eva Jiřičná, architektka, Velká Británie

Pan José Grinberg, architekt, Mexiko

Pan Petr Bílek, architekt, Česká Republika

Pan Pavel Bém, primátor Hlavního města Prahy, Česká Republika

Pan Vlastimil Ježek, generální ředitel Národní knihovny ČR, Česká Republika

Náhradní členové poroty

Pan John Eisler, Česká Republika / do r. 2005 USA

Pan Tony McLaughlin, environmentální inženýr, Velká Británie

Pan Jan Kněžínek, ředitel odboru památkové péče, Magistrátu Hlavního města Prahy, Česká RepublikaPaní Bohdana Stoklasová, ředitelka Novodobých fondů a služeb Národní knihovny ČR, Česká Republika  CENY A ODMĚNY  Celková finanční částka vyčleněná na ceny: EUR 350 0001. cena EUR 160 0002. cena EUR 120 0003. cena EUR 70 000

Podrobné podklady, zadání soutěže a další informace lze získat na samostatné webové stránce http://www.nkp.cz/competition_library/CZpodminky.htm

Zdroj: Národní knihovna ČR