Městská část Praha 1 spolu s Hlavním městem Prahou vyhlašuje urbanistickou a architektonickou soutěž na návrh úprav Václavského náměstí. Soutěž se vyhlašuje jako ideová a kombinovaná. Předmětem soutěže je zpracování ideového návrhu urbanisticko architektonického řešení Václavského náměstí s důrazem na dopravní řešení náměstí a přilehlého okolí. Soutěžní podmínky budou k disposici za zálohu ve výši 1000 Kč v Informačním centru Úřadu městské části Praha 1 od 1.8.2005. Lhůta k odevzdání soutěžních návrhů je do 31.10.2005. Další informace na tel. 221097440, 221097446. Zdroj: MHMP