Soutěžní hlasy veřejnosti byly slosovány a vítězem tepelného čerpadla IVT AERO se stal pan Čudek z Opavy, který hlasoval pro projekt vytápění a chlazení sportovní haly a městského koupaliště v Opavě. Druhou cenu, pobyt v Hotelu SONO Brno, získal výherce, kterému tento projekt připadal nejzajímavější. Také poukazy Sonnentor již mají své majitele.

Výsledky kategorie Nejzajímavější instalace zvolené veřejností:

  • Projekt vytápění ZOO v Ústí nad Labem, který zvítězil i v kategorii Nejunikátnější instalace. Vybralo ho skoro 30 % hlasujících.
  • Hrad Švihov vytápěný pomocí tepelného čerpadla IVT Premiumline EQ 10, které využívá energii z vody z vodního příkopu chránícího hrad. Evropsky ojedinělou instalaci provedly společnosti VESKOM / ENERFIN PLUS.
  • 25 nízkoenergetických rodinných domů Na Americe v Mníšku u Liberce s řízeným větráním, které jsou vytápěny a chlazeny tepelnými čerpadly vzduch/voda IVT AIR X 70. Realizovala firma KONHEFR.

Kategorie Nejunikátnější technické řešení a Nejúspornější instalace posuzovala odborná komise nezávislých expertů.

V kategorii Nejunikátnější instalace nejlépe uspěly:

  • Vytápění ZOO v Ústí nad Labem vysokoteplotními tepelnými čerpadly IVT Greenline G využívajícími geotermální vodu z 515 m hlubokého vrtu, která je po ochlazení vsakována zpět do země. Instalaci provádělo Sdružení firem IVT a SKANSKA.
  • Využití lidského odpadního tepla produkovaného v hudebním klubu SONO BRNO k ukládání do vrtů, ze kterých je čerpáno tepelnými čerpadly IVT Greenline k vytápění klubu, hotelu a restaurace. Realizovala firma VESKOM Engineering.
  • Souběžná výroba tepla a chladu v saunových světech SAUNIA, kde je efektivně využíváno odpadní teplo za saun a ochlazovacího bazénu pro tepelná čerpadla IVT GEO G 248 voda/voda. Za projektem stojí společnost GT Energy.

Vítězi kategorie Nejúspornější instalace tepelného čerpadla se staly:

  • Instalace tepelného čerpadla SANDEN Aquaeco2 v kancelářské budově TIZIA se snížením spotřeby energie o 93 %. Instalaci provedla společnost GT Energy.
  • Pasivní administrativní budova Otevřená zahrada se čtyřmi tepelnými čerpadly IVT Premiumline EQ a inovativním řešením distribuce tepla a chladu – aktivací betonového jádra. Realizaci zajistila společnost ICE Energy.
  • Vytápění bytových domů Maloměřice v Brně pomocí tepelných čerpadel IVT GEO G získávajících energii z hlubinných vrtů a s využitím pasivního chlazení. Instalace provedla ICE Energy.

Podrobnosti a podmínky soutěže naleznete na stránkách společnosti www.cerpadla-ivt.cz.